MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 10.00-18.00, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12.00-20.00
więcej
INFORMACJE PODSTAWOWE BASIC INFORMATION

Muzeum Współczesne Wrocław (w skrócie MWW) zostało powołane przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 10.02.2011 roku. Muzeum prowadzi działalność na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską Wrocławia. Program i misja muzeum zostały sformułowane w koncepcji programowej MWW autorstwa Piotra Krajewskiego i Doroty Monkiewicz. We wrześniu 2011 roku Muzeum rozpoczęło swoją działalność w tymczasowej siedzibie – w schronie przy pl. Strzegomskim.

 

 

Docelowo, siedzibę Muzeum stanowić będzie nowoczesny obiekt, który powstanie w centrum Wrocławia, przy ul. Purkyniego, w sąsiedztwie Panoramy Racławickiej, Muzeum Architektury i Akademii Sztuk Pięknych.

Wrocław Contemporary Museum was established by Wrocław City Council on 10.02.2011. The Museum carries out its activities on the basis of a statute enacted by Wrocław City Council. The program and mission of the Museum have been expressed in the WCM program conception by Piotr Krajewski and Dorota Monkiewicz.

 

 

In September 2011 the Museum commenced its activities in temporary premises – a shelter in Strzegomski Sq.

 

 

Museum's permanent home will be a modern building located in the center of Wrocław on Purkyniego St., in the vicinity of the Racłowice Panorama, the Museum of Architecture and Academy of Fine Arts.

STATUT MUZEUM STATUTE Materiały do pobrania Statut MWW Download files Statute RADA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM Materiały do pobrania RADA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Download files BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM PRZY MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU MINUTES OF THE MEETING OF THE MUSEUM BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 10 OCTOBER, 2014 Materiały do pobrania PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM PRZY MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU Download files MINUTES OF THE MEETING OF THE MUSEUM BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 10 OCTOBER, 2014 PROTOKÓŁ Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM PRZY MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW W DNIU 5 WRZEŚNIA 2015 ROKU MINUTES OF THE AWAY MEETING OF THE MUSEUM BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 5 SEPTEMBER, 2015

Miejsce: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Place: Zachęta - National Gallery of Art

Materiały do pobrania PROTOKÓŁ Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM PRZY MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW W DNIU 5 WRZEŚNIA 2015 ROKU Download files MINUTES OF THE AWAY MEETING OF THE MUSEUM BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 5 SEPTEMBER, 2015
KOMUNIKAT RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 STATEMENT OF THE MUSEUM BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 28 APRIL 2016 Materiały do pobrania KOMUNIKAT RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 Download files STATEMENT OF THE MUSEUM BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 28 APRIL 2016 PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 28 APRIL, 2016 Materiały do pobrania PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU Download files MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM OF 28 APRIL, 2016 REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW VISITING REGULATIONS OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM Materiały do pobrania REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Download files VISITING REGULATIONS OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ LOANS POLICY Materiały do pobrania REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ Download files LOANS POLICY ZESPÓŁ MUZEUM THE MUSEUM STAFF

— Dyrektorka Muzeum
DOROTA MONKIEWICZ
mww@muzeumwspolczesne.pl

 

— Zastępca Dyrektora Muzeum
JUSTYNA TAMIOŁA
tel. 71 356 42 50
j.tamiola@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierownik Administracyjny
MAŁGORZATA NOWOROLSKA
tel. 71 356 42 50
m.noworolska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kuratorka Kolekcji
SYLWIA SERAFINOWICZ
tel. 71 356 42 53
s.serafinowicz@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kuratorka Wystaw
ANNA BOROWIEC
tel. 71 356 42 52
a.borowiec@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kurator Projektów Społecznych
BARTŁOMIEJ LIS
tel. 71 356 42 53
b.lis@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kuratorka Programu Edukacyjnego
MAGDALENA SKOWROŃSKA
tel. 71 356 42 53
m.skowronska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Projektantka Narzędzi Edukacyjnych
PATRYCJA MASTEJ
tel. 71 356 42 53
p.mastej@muzeumwspolczesne.pl

 

— Główna Inwentaryzatorka
DOMINIKA SOŚNICKA
tel. 71 356 42 53
d.sosnicka@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierownik Magazynu Kolekcji
ANNA KRUKOWSKA
tel. 71 356 42 59
a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Konserwatorka
KAROLINA LIZAK
tel. 71 356 42 53
k.lizak@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierownik Działu Organizacji Wystaw
PAWEŁ BĄKOWSKI
tel. 71 356 42 52
p.bakowski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Intendent Gmachu
MARCIN LUDWIN
tel. 71 356 42 57
m.ludwin@muzeumwspolczesne.pl

 

— Księgowa
AGNIESZKA TETELEWSKA
tel. 71 356 42 55
a.tetelewska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Specjalistka ds. księgowości
SYLWIA ŚWIĘTEK - OZDOBA
tel. 71 356 42 55
s.swietek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kasjerka
DOROTA ATAMANIK
kasa@muzeumwspolczesne.pl

tel. 71 356 42 57

 

— Montażysta
MARCIN PECYNA
m.pecyna@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierowca Muzealny / Montażysta
ŁUKASZ BAŁACIŃSKI
l.balacinski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Rzecznik prasowy
MAGDALENA SKRABEK
tel. 71 356 42 67, +48 666 306 936
m.skrabek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Wsparcie Public Relations
PATRYCJA SPYCHALSKA
p.spychalska@apple-tree.pl

tel. 48 504 201 035

 

— Museum Director
DOROTA MONKIEWICZ
mww@muzeumwspolczesne.pl

 

— Deputy Director
JUSTYNA TAMIOŁA
Phone: +48 71 356 42 50
j.tamiola@muzeumwspolczesne.pl

 

— Administrative Manager
MAŁGORZATA NOWOROLSKA
Phone: +48 71 356 42 50
m.noworolska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Collections Curator
SYLWIA SERAFINOWICZ
Phone: +48 71 356 42 50
s.serafinowicz@muzeumwspolczesne.pl

 

— Curator of Exhibitions
ANNA BOROWIEC
Phone: +48 71 356 42 52
a.borowiec@muzeumwspolczesne.pl

 

— Curator of Public Programme
BARTŁOMIEJ LIS
Phone: +48 71 356 42 53
b.lis@muzeumwspolczesne.pl

 

—Curator of Educational Programme
MAGDALENA SKOWROŃSKA
Phone: +48 71 356 42 53
m.skowronska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Education Tools Designer
PATRYCJA MASTEJ
Phone: +48 71 356 42 53
p.mastej@muzeumwspolczesne.pl

 

— Chief Registrar
DOMINIKA SOŚNICKA
Phone: +48 71 356 42 53
d.sosnicka@muzeumwspolczesne.pl

 

— Head of Collection Depot
ANNA KRUKOWSKA
Phone: +48 71 356 42 59
a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Conservator
KAROLINA LIZAK
Phone: +48 71 356 42 53
k.lizak@muzeumwspolczesne.pl

 

— Head of Production
PAWEŁ BĄKOWSKI
Phone: +48 71 356 42 52
p.bakowski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Facility Manager
MARCIN LUDWIN
Phone: +48 71 356 42 57
m.ludwin@muzeumwspolczesne.pl

 

— Accountant
AGNIESZKA TETELEWSKA
Phone: +48 71 356 42 55
a.tetelewska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Administrative Assistant
SYLWIA ŚWIĘTEK - OZDOBA
Phone: +48 71 356 42 55
s.swietek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Cashier
DOROTA ATAMANIK
kasa@muzeumwspolczesne.pl

tel. 71 356 42 57

 

— Technician
MARCIN PECYNA
m.pecyna@muzeumwspolczesne.pl

 

— Driver / Technician
ŁUKASZ BAŁACIŃSKI
l.balacinski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Press Officer
MAGDALENA SKRABEK
Phone: +48 71 356 42 67, +48 666 306 936
m.skrabek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Public Relations Support
PATRYCJA SPYCHALSKA
p.spychalska@apple-tree.pl

tel. 48 504 201 035

 

SCHRON SHELTER

Schron został wybudowany w 1942 r. wg projektu znanego wrocławskiego architekta – Richarda Konwiarza. Jest to jeden z kilku schronów przeciwlotniczych powstałych we Wrocławiu w czasie II Wojny Światowej. W latach 2010–2011 został poddany generalnemu remontowi i zaadaptowany na potrzeby tymczasowej siedziby Muzeum Współczesnego Wrocław. W wyremontowanym obiekcie znajdują się przestrzenie wystaw czasowych, archiwum, przestrzeń aktywności miejskiej, „żywe muzeum”, czyli czasowe aranżacje prac młodych artystów oraz pomieszczenia magazynowe. Na dachu Schronu funkcjonuje KLUB—MUZEUM – kawiarenka z panoramicznym widokiem na okolicę.

 

Po otwarciu docelowego budynku przy ul. Purkyniego schron będzie wykorzystywany jako przestrzeń alternatywnych działań artystycznych i dodatkowy magazyn zbiorów.

The shelter was built in 1942 according to the project of a renowned Wrocław architect, Richard Konwiarz. It is one of a few air-raid shelters raised in Wrocław during the World War II. Between 2010-2011 it underwent a general overhaul and was adapted to the needs of temporary premises of Wrocław Contemporary Museum. The renovated building comprises in temporary exhibition space, archive, urban activities area, 'live museum' – temporary arrangements by young artists, and a storage room. The roof of the shelter houses a KLUB—MUZEUM – a cafe featuring a panoramic view of the area.

 

After the opening of the Museum's permanent home on Purkyniego St, the shelter will serve as a space for alternative artistic actions as well as additional collection storage rooms.

ADRES ADDRESS DETAILS

PL. STRZEGOMSKI 2A
53-681 WROCŁAW
Mapa

2A STRZEGOMSKI SQ.
53-681 WROCŁAW
Map

BILETY ADMISSION

NORMALNY: 10 zł
ULGOWY: 5 zł
RODZINNY: 15 zł
GRUPOWY: 7 zł (min. 15 osób)

STREFOWY:
Strefa miejska (poziom 0) / Woliery (poziom 5): 5 zł

STAŁA EKSPOZYCJA:
wstęp bezpłatny

 

Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny

 

W czwartki wstęp bezpłatny

ADULTS: 10 zł
REDUCED: 5 zł
FAMILIES: 15 zł
GROUPS: 7 zł (15 or more people)

ZONAL:
City zone (level 0) / Aviaries (level 5): 5 zł

PERMANENT EXHIBITION:
free admission

 

Children under 6 years of age are free of charge

 

Free admission on Thursday.

GODZINY OTWARCIA OPENING HOURS

poniedziałek: 10–18
wtorek: zamknięte
środa–niedziela: 12–20

 

 

Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających: 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Trzech Króli), 26 marca (Wielka Sobota), 27 marca (Wielkanoc), 28 marca (Poniedziałek Wielkanocny), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji), 15 maja (Zielone Świątki), 26 maja (Boże Ciało), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 24 grudnia (Wigilia), 25 grudnia (Boże Narodzenie), 26 grudnia (Drugi dzień Bożego Narodzenia), 31 grudnia (Sylwester), 1 stycznia 2017 (Nowy Rok).

Monday: 10–18
Tuesday: closed
Wednesday–Sunday: 12–20

 

 

The Museum is closed on: 1st January (New Year’s Day), 6th January (Epiphany), 26th March (Easter Saturday), 27th March (Easter), 28st March (Easter Monday), 1st May (May Day), 3rd May (Constitution Day), 15th May (Whitsun), 26th May (Corpus Christi), 1st November (All Saints' Day), 24th, 25th and 26th December (Christmas Days), 31 December (New Year's Eve), 1st January 2017 (New Year).

DOJAZD PUBLIC TRANSPORT

TRAMWAJE LINII:
3, 10, 14, 20, 23, 31, 32, 33
Rozkłady jazdy

 

AUTOBUSY LINII:
132, 142, 149, 243, 253
Rozkłady jazdy

TRAMS:
3, 10, 14, 20, 23, 31, 32, 33
Timetable

 

BUSES:
132, 142, 149, 243, 253
Timetable

KONTAKT CONTACT

Biuro Muzeum
tel. 71 356 42 50
fax 71 356 42 54

mww@muzeumwspolczesne.pl

 

Kasa/Bilety/Rezerwacje
tel. 71 356 42 57
kasa@muzeumwspolczesne.pl

Ph. +48 71 3564 257
Fax  +48 71 3564 254
mww@muzeumwspolczesne.pl

Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Zamknij