MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław, Poland
Ph. +48 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Mon. 10AM–6PM, Tue. closed, Wed.–Sun. 12AM–8PM
more
INFORMACJE PODSTAWOWE BASIC INFORMATION

Muzeum Współczesne Wrocław (w skrócie MWW) zostało powołane przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 10.02.2011 roku. Muzeum prowadzi działalność na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską Wrocławia. Program i misja muzeum zostały sformułowane w koncepcji programowej MWW autorstwa Piotra Krajewskiego i Doroty Monkiewicz. We wrześniu 2011 roku Muzeum rozpoczęło swoją działalność w tymczasowej siedzibie – w schronie przy pl. Strzegomskim.

 

 

Docelowo, siedzibę Muzeum stanowić będzie nowoczesny obiekt, który powstanie w centrum Wrocławia, przy ul. Purkyniego, w sąsiedztwie Panoramy Racławickiej, Muzeum Architektury i Akademii Sztuk Pięknych.

Wrocław Contemporary Museum was established by Wrocław City Council on 10.02.2011. The Museum carries out its activities on the basis of a statute enacted by Wrocław City Council. The program and mission of the Museum have been expressed in the WCM program conception by Piotr Krajewski and Dorota Monkiewicz.

 

 

In September 2011 the Museum commenced its activities in temporary premises – a shelter in Strzegomski Sq.

 

 

Museum's permanent home will be a modern building located in the center of Wrocław on Purkyniego St., in the vicinity of the Racłowice Panorama, the Museum of Architecture and Academy of Fine Arts.

STATUT MUZEUM STATUTE Materiały do pobrania Statut MWW Download files Statute RADA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM Materiały do pobrania RADA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Download files BOARD OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 10 PAŹDZIERNIKA 2014 MINUTES OF THE MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 10 OCTOBER, 2014

Protokół z posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław z dnia 10 października 2014.

Minutes of the meeting of the Museum Board of Wrocław Contemporary Museum of 10 October, 2014.

Materiały do pobrania PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 10 PAŹDZIERNIKA 2014 Download files MINUTES OF THE MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 10 OCTOBER, 2014
PROTOKÓŁ Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 5 WRZEŚNIA 2015 MINUTES OF THE AWAY MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 5 SEPTEMBER, 2015

Protokół z wyjazdowego posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław w dniu 5 września 2015.

Miejsce: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Minutes of the away meeting of the Museum Board of Wrocław Contemporary Museum of 5 September, 2015.

Place: Zachęta - National Gallery of Art

Materiały do pobrania PROTOKÓŁ Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 5 WRZEŚNIA 2015 Download files MINUTES OF THE AWAY MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 5 SEPTEMBER, 2015
KOMUNIKAT RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW. 28 KWIETNIA 2016 ANNOUNCEMENT OF THE MUSEUM BOARD. 28 APRIL 2016

Komunikat Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław z dnia 28 kwietnia 2016.

Announcement of the Board of Wrocław Contemporary Museum of 28 April, 2016.

Materiały do pobrania KOMUNIKAT RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 Download files ANNOUNCEMENT OF THE MUSEUM BOARD. 28 APRIL 2016
PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 28 KWIETNIA 2016 MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 28 APRIL, 2016

Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław z dnia 28 kwietnia 2016.

Minutes of the extraordinary meeting of the Board of Wrocław Contemporary Museum of 28 April, 2016

Materiały do pobrania PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 28 KWIETNIA 2016 Download files MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 28 APRIL, 2016
SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW. 29 PAŹDZIERNIKA 2016 REPORT OF THE DIRECTOR OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM. 29 OCTOBER 2016

Sprawozdanie Dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław z działalności Muzeum w latach 2011–2016 przedstawione Radzie Muzeum podczas dorocznego posiedzenia Rady w dniu 29 października 2016.

Report of the Director of Wrocław Contemporary Museum on the Museum’s functioning in the years 2011-2016 submitted to the Museum Board during the annual meeting of the Board on 29 October, 2016.

Materiały do pobrania SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW. 29 PAŹDZIERNIKA 2016 Download files REPORT OF THE DIRECTOR OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM. 29 OCTOBER 2016
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 29 PAŹDZIERNIKA 2016 MINUTES OF THE MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 29 OCTOBER, 2016

Protokół z posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław w dniu 29 października 2016 roku. Miejsce: Muzeum Współczesne Wrocław

Minutes of the meeting of the Museum Board of Wrocław Contemporary Museum of 29 October, 2016. Venue: Wrocław Contemporary Museum

Materiały do pobrania PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM. 29 PAŹDZIERNIKA 2016 Download files MINUTES OF THE MEETING OF THE MUSEUM BOARD. 29 OCTOBER, 2016
KOMUNIKAT RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW. 29 PAŹDZIERNIKA 2016 ANNOUNCEMENT OF THE MUSEUM BOARD. 29 OCTOBER, 2016

Komunikat Rady Muzeum Współczesnego Wrocław z dnia 29 października 2016.

Announcement of the Board of Wrocław Contemporary Museum of 29 October, 2016.

Materiały do pobrania KOMUNIKAT RADY MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW. 29 PAŹDZIERNIKA 2016 Download files ANNOUNCEMENT OF THE MUSEUM BOARD. 29 OCTOBER, 2016
REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW VISITING REGULATIONS OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM Materiały do pobrania REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Download files VISITING REGULATIONS OF WROCŁAW CONTEMPORARY MUSEUM REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ LOANS POLICY Materiały do pobrania REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ Download files LOANS POLICY ZESPÓŁ MUZEUM THE MUSEUM STAFF

— Dyrektor Muzeum
dr ANDRZEJ JAROSZ
mww@muzeumwspolczesne.pl

 

— Zastępca Dyrektora Muzeum
JUSTYNA TAMIOŁA
tel. 71 356 42 50
j.tamiola@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierownik Administracyjny
AGNIESZKA GROMEK
tel. 71 356 42 50
a.gromek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kuratorka Kolekcji
dr SYLWIA SERAFINOWICZ
tel. 71 356 42 53
s.serafinowicz@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kurator Wystaw
PIOTR LISOWSKI
tel. 71 356 42 52
p.lisowski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kuratorka Wystaw
dr ANNA BOROWIEC (urlop)
a.borowiec@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kurator Projektów Społecznych
dr BARTŁOMIEJ LIS
tel. 71 356 42 53
b.lis@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kuratorka Programu Edukacyjnego
MAGDALENA SKOWROŃSKA
tel. 71 356 42 53
m.skowronska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Projektantka Narzędzi Edukacyjnych
PATRYCJA MASTEJ
tel. 71 356 42 53
p.mastej@muzeumwspolczesne.pl

 

— Główna Inwentaryzatorka
DOMINIKA SOŚNICKA
tel. 71 356 42 53
d.sosnicka@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierownik Magazynu Kolekcji
ANNA KRUKOWSKA
tel. 71 356 42 59
a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Konserwatorka
ALEKSANDRA KOZIOŁ
tel. 71 356 42 59
a.koziol@muzeumwspolczesne.pl

 

— Konserwatorka
KAROLINA LIZAK (urlop)
k.lizak@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierownik Działu Organizacji Wystaw
PAWEŁ BĄKOWSKI
tel. 71 356 42 52
p.bakowski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Intendent Gmachu
MARCIN PINKOS
tel. 71 356 42 57
m.pinkos@muzeumwspolczesne.pl

 

— Księgowa
AGNIESZKA TETELEWSKA
tel. 71 356 42 55
a.tetelewska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Specjalistka ds. księgowości
SYLWIA ŚWIĘTEK - OZDOBA
tel. 71 356 42 55
s.swietek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kasjer
JAN KOZUB
kasa@muzeumwspolczesne.pl

tel. 71 356 42 57

 

— Montażysta
MARCIN PECYNA
m.pecyna@muzeumwspolczesne.pl

 

— Kierowca Muzealny / Montażysta
ŁUKASZ BAŁACIŃSKI
l.balacinski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Rzecznik prasowy
MAGDALENA SKRABEK
tel. 71 356 42 67, +48 666 306 936
m.skrabek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Museum Director
ANDRZEJ JAROSZ, PhD
mww@muzeumwspolczesne.pl

 

— Deputy Director
JUSTYNA TAMIOŁA
Phone: +48 71 356 42 50
j.tamiola@muzeumwspolczesne.pl

 

— Administrative Manager
AGNIESZKA GROMEK
Phone: +48 71 356 42 50
a.gromek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Collections Curator
SYLWIA SERAFINOWICZ, PhD
Phone: +48 71 356 42 50
s.serafinowicz@muzeumwspolczesne.pl

 

— Curator of Exhibitions
PIOTR LISOWSKI
tel. 71 356 42 52
p.lisowski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Curator of Exhibitions
ANNA BOROWIEC, PhD (on leave)
a.borowiec@muzeumwspolczesne.pl

 

— Curator of Public Programme
BARTŁOMIEJ LIS, PhD
Phone: +48 71 356 42 53
b.lis@muzeumwspolczesne.pl

 

—Curator of Educational Programme
MAGDALENA SKOWROŃSKA
Phone: +48 71 356 42 53
m.skowronska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Education Tools Designer
PATRYCJA MASTEJ
Phone: +48 71 356 42 53
p.mastej@muzeumwspolczesne.pl

 

— Chief Registrar
DOMINIKA SOŚNICKA
Phone: +48 71 356 42 53
d.sosnicka@muzeumwspolczesne.pl

 

— Head of Collection Depot
ANNA KRUKOWSKA
Phone: +48 71 356 42 59
a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Conservator
ALEKSANDRA KOZIOŁ
Phone: +48 71 356 42 59
a.koziol@muzeumwspolczesne.pl

 

— Conservator
KAROLINA LIZAK (on leave)
k.lizak@muzeumwspolczesne.pl

 

— Head of Production
PAWEŁ BĄKOWSKI
Phone: +48 71 356 42 52
p.bakowski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Facility Manager
MARCIN PINKOS
Phone: +48 71 356 42 57
m.pinkos@muzeumwspolczesne.pl

 

— Accountant
AGNIESZKA TETELEWSKA
Phone: +48 71 356 42 55
a.tetelewska@muzeumwspolczesne.pl

 

— Administrative Assistant
SYLWIA ŚWIĘTEK - OZDOBA
Phone: +48 71 356 42 55
s.swietek@muzeumwspolczesne.pl

 

— Cashier
JAN KOZUB
kasa@muzeumwspolczesne.pl

tel. 71 356 42 57

 

— Technician
MARCIN PECYNA
m.pecyna@muzeumwspolczesne.pl

 

— Driver / Technician
ŁUKASZ BAŁACIŃSKI
l.balacinski@muzeumwspolczesne.pl

 

— Press Officer
MAGDALENA SKRABEK
Phone: +48 71 356 42 67, +48 666 306 936
m.skrabek@muzeumwspolczesne.pl

 

SCHRON SHELTER

Schron został wybudowany w 1942 r. wg projektu znanego wrocławskiego architekta – Richarda Konwiarza. Jest to jeden z kilku schronów przeciwlotniczych powstałych we Wrocławiu w czasie II Wojny Światowej. W latach 2010–2011 został poddany generalnemu remontowi i zaadaptowany na potrzeby tymczasowej siedziby Muzeum Współczesnego Wrocław. W wyremontowanym obiekcie znajdują się przestrzenie wystaw czasowych, archiwum, przestrzeń aktywności miejskiej, „żywe muzeum”, czyli czasowe aranżacje prac młodych artystów oraz pomieszczenia magazynowe. Na dachu Schronu funkcjonuje KLUB—MUZEUM – kawiarenka z panoramicznym widokiem na okolicę.

 

Po otwarciu docelowego budynku przy ul. Purkyniego schron będzie wykorzystywany jako przestrzeń alternatywnych działań artystycznych i dodatkowy magazyn zbiorów.

The shelter was built in 1942 according to the project of a renowned Wrocław architect, Richard Konwiarz. It is one of a few air-raid shelters raised in Wrocław during the World War II. Between 2010-2011 it underwent a general overhaul and was adapted to the needs of temporary premises of Wrocław Contemporary Museum. The renovated building comprises in temporary exhibition space, archive, urban activities area, 'live museum' – temporary arrangements by young artists, and a storage room. The roof of the shelter houses a KLUB—MUZEUM – a cafe featuring a panoramic view of the area.

 

After the opening of the Museum's permanent home on Purkyniego St, the shelter will serve as a space for alternative artistic actions as well as additional collection storage rooms.

ADRES ADDRESS DETAILS

PL. STRZEGOMSKI 2A
53-681 WROCŁAW
Mapa

2A STRZEGOMSKI SQ.
53-681 WROCŁAW
Map

BILETY ADMISSION

NORMALNY: 10 zł
ULGOWY: 5 zł
RODZINNY: 15 zł
GRUPOWY: 7 zł (min. 15 osób)

STAŁE EKSPOZYCJE:
– Archiwum Jerzego Ludwińskiego (parter)
– Stanisław Dróżdż. Pojęciokształty (5. piętro)
wstęp bezpłatny

 

Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny

 

W czwartki wstęp bezpłatny

ADULTS: 10 zł
REDUCED: 5 zł
FAMILIES: 15 zł
GROUPS: 7 zł (15 or more people)

PERMANENT EXHIBITIONS:
– Jerzy Ludwiński Archive (ground floor)
– Stanisław Dróżdż. Concept-Shapes (5th floor)

free admission

 

Children under 6 years of age are free of charge

 

Free admission on Thursdays

GODZINY OTWARCIA OPENING HOURS

poniedziałek: 10–18
wtorek: zamknięte
środa–niedziela: 12–20

 

 

Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających: 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Trzech Króli), 15 kwietnia (Wielka Sobota), 16 kwietnia (Wielkanoc), 17 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji), 4 czerwca (Zielone Świątki), 15 czerwca (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości), 24 grudnia (Wigilia), 25 grudnia (Boże Narodzenie), 26 grudnia (Drugi dzień Bożego Narodzenia), 31 grudnia (Sylwester), 1 stycznia 2018 (Nowy Rok), 6 stycznia 2018 (Trzech Króli)

Monday: 10–18
Tuesday: closed
Wednesday–Sunday: 12–20

 

 

The Museum is closed on: 1st January (New Year’s Day), 6th January (Epiphany), 15th April (Easter Saturday), 16th April (Easter), 17th April (Easter Monday), 1st May (May Day), 3rd May (Constitution Day), 4th June (Whitsun), 15th June (Corpus Christi), 15th August (Armed Forces Day), 1st November (All Saints' Day), 24th, 25th and 26th December (Christmas Days), 31 December (New Year's Eve), 1st January 2018 (New Year), 6th January (Epiphany)

DOJAZD PUBLIC TRANSPORT

TRAMWAJE LINII:
3, 10, 14, 20, 23, 31, 32, 33
Rozkłady jazdy

 

AUTOBUSY LINII:
132, 142, 149, 243, 253
Rozkłady jazdy

TRAMS:
3, 10, 14, 20, 23, 31, 32, 33
Timetable

 

BUSES:
132, 142, 149, 243, 253
Timetable

KONTAKT CONTACT

Biuro Muzeum
tel. 71 356 42 50
fax 71 356 42 54

mww@muzeumwspolczesne.pl

 

Kasa/Bilety/Rezerwacje
tel. 71 356 42 57
kasa@muzeumwspolczesne.pl

Ph. +48 71 3564 257
Fax  +48 71 3564 254
mww@muzeumwspolczesne.pl

Close
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Close