MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 10.00-18.00, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12.00-20.00
więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Administracyjnego

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko Kierownik Administracyjny

 

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością administracyjną oraz organizacyjno-prawną Muzeum,
2. Koordynacja pracy podległych pracowników,
3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
4. Prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych,
5. Koordynacja ubezpieczeń wystaw i transportów,
6. Organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe i środki higieniczne,
7. Prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z budynkami,
8. Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynków,
9. Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i ich wyposażenia,
10. Nadzór zadań remontowych i inwestycyjnych w budynkach Muzeum,
11. Nadzór nad przestrzeganiem i realizacją przepisów w zakresie bhp i ppoż.,
12. Koordynacja realizacji umów przez dostawców usług,
13. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami,
14. Prowadzenie archiwum dokumentów,
15. Prowadzenie kancelarii Muzeum.

 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: administracja / zarządzanie lub pokrewne),
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- znajomość zagadnień technicznych,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- dobra znajomość pakietu Office,
- wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, energia, zaangażowanie, uczciwość, kultura osobista, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:
- CV
- List motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać
do dnia 14 listopada 2016:
- osobiście
- lub pocztą na adres:
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
- lub pocztą elektroniczną na adres: mww@muzeumwspolczesne.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. administracji – Intendent gmachu

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko
Specjalista ds. administracji – Intendent gmachu

 

Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad osobami pilnującymi ekspozycji.
2. Koordynacja zadań remontowych i inwestycyjnych w budynkach Muzeum.
3. Nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynków Muzeum.
4. Kontrola bezpieczeństwa technicznego wystawianych eksponatów.
5. Kontrola utrzymania czystości i porządku w budynkach Muzeum oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
6. Zapewnienie prawidłowego oznakowania budynków i ekspozycji Muzeum.

 

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- znajomość zagadnień technicznych
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- dobra znajomość pakietu Office
- wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, energia, zaangażowanie, uczciwość, kultura osobista, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:
- CV
- List motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: m.noworolska@muzeumwspolczesne.pl do dnia 18 maja 2016.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Materiały do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 13.01.2016 o najmie sprzętu multimedialnego do organizacji wystawy Materiały do pobrania Ogłoszenie z dn. 13.01.2016 o najmie sprzętu multimedialnego do organizacji wystawy Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. montażu

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. montażu

 

Zakres obowiązków:

1. Pomoc w koordynacji i organizacji transportów, w tym załadunek i rozładunek transportów dzieł sztuki
2. Prace montażowe, w tym: rozpakowywanie i instalacja/wieszanie prac; malowanie ścian i ścianek g/k; podwieszanie i montowanie szyn/półek mocujących, zabezpieczanie sprzętu i maskowanie okablowania, pomoc artystom obecnym przy montażu w instalacji prac; adiustacja projekcji i oświetlenia na wystawach; pomoc w realizacji zakupów do produkcji wystaw;
3. Drobne prace techniczne na terenie schronu (wymiana żarówek/ świetlówek, dokręcanie klamek w drzwiach itp.);
4. Przygotowywanie kopii pokazowych na wystawy, adiustacja planów wystawienniczych, dokonywanie pomiarów, serwisowanie narzędzi elektrycznych, pomoc w pracach w magazynie sprzętu technicznego oraz w magazynie przejściowym oraz dzieł sztuki.

 

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie w pracach remontowych i montażowych,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, energia, zaangażowanie, uczciwość, kultura osobista, odporność na stres.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: m.noworolska@muzeumwspolczesne.pl do dnia 03-02-2016 roku.

 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej / instalacyjnej

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej / instalacyjnej : elektrycznej, mechanicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Muzeum Współczesnego Wrocław w związku z realizacją przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław. Etap I: Przebudowa części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacja Muzeum Współczesnego Wrocław”.

Dodano: 24.11.2015

Materiały do pobrania Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Rzecznika prasowego w MWW

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje pracownika/pracowniczki na stanowisko Rzecznika prasowego muzeum. Stanowisko jest do objęcia od 4 maja 2015 roku.

 

Muzeum jest innowacyjną instytucją kultury organizującą ponad 12 wystaw rocznie, prowadzącą intensywną działalność debatową i edukacyjną.

 

Oczekujemy propozycji od osób energicznych, z dobrymi kompetencjami komunikacyjnymi, umiejących tworzyć i zarządzać zespołem, obytych z mediami społecznościowymi, redakcją stron internetowych oraz newsletterów.

 

Wymagane:

 

1. Znajomość Wordpressa i CMSa oraz umiejętność posługiwania się prostymi programami graficznymi.
2. Komunikacyjna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Wysokie kompetencje językowe w zakresie używania poprawnej polszczyzny w mowie
i piśmie.
4. Umiejętność redagowania krótkich tekstów.
5. Orientacja merytoryczna i środowiskowa w zagadnieniach kultury współczesnej
oraz znajomość polskich mediów.
6. Wykształcenie wyższe.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy składać pocztą elektroniczną na adres: mww@muzeumwspolczesne.pl do dnia 19 kwietnia 2015 roku.

 

Zakres obowiązków w załączeniu.

 

 

Materiały do pobrania Zakres obowiązków na stanowisku Rzecznika prasowego MWW
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁA SZTUKI YINKA SHONIBARE Pobierz ogłoszenie

dodano: 19.03.2014

dodano: 19.03.2014

Materiały do pobrania Pobierz ogłoszenie Download files OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁA SZTUKI YINKA SHONIBARE
Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: Kasjer - Sprzedawca

Zakres obowiązków:

 

1. Gotowość pracy w godzinach 12.00 - 20.00 także w soboty i niedziele.
2. Znajomość obsługi komputera.
3. Rzetelność i uczciwość.
4. Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.
5. Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 

Umowę o pracę, stabilność zatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert na adres mailowy: mww@muzeumwspolczesne.pl do dnia 20.03.2015

 

 

Materiały do pobrania Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: Kasjer - Sprzedawca
Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Administracyjny Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Administracyjny

Zakres obowiązków:
1. Organizacja pracy pracowników Działu Administracji, Działu Eksploatacji Budynku i Działu Kadr.
2. Załatwianie spraw związanych z bieżącą działalnością administracyjną oraz organizacyjno-prawną Muzeum.
3. Bieżąca współpraca z radcą prawnym Muzeum w zakresie przygotowywania umów.
4. Prowadzenie kancelarii Muzeum.
5. Prowadzenie i przechowywaniem aktów i dokumentów prawnych Muzeum.
6. Przyjmowanie korespondencji i przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie ze wskazaniami Dyrektora.
7. Nadzór nad wysyłką korespondencji.
8. Rejestracja oraz załatwianie lub nadzorowanie załatwienia przez inne właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków adresowanych do Muzeum.

9. Koordynacja właściwego funkcjonowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Muzeum.
10. Czuwanie nad przestrzeganiem i realizacją przez pracowników Muzeum przepisów w zakresie bhp i ppoż.
11. Organizacja ochrony budynku i stały nadzór nad jego stanem bezpieczeństwa.
12. Przygotowywanie postępowań przetargowych.
13. Prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnych i BHP oraz przynależnej im dokumentacji.
14. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum.
15. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki personalnej.
16. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych.
18. Zabezpieczanie i ewidencjonowanie przejętej dokumentacji.
19. Udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym.
20. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

 

 

 

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość Pakietu Office.
3. Doświadczenie pracy w Dziale HR będzie dodatkowym atutem.
4. Dobra znajomość języka polskiego.
5. Komunikacyjna znajomość języka angielskiego.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Ogólna orientacja w przepisach administracyjnych i prawa pracy.
8. Wysokie umiejętności komunikacyjne, energia, zaangażowanie, otwartość.
9. Umiejętności zarządcze.

 

 

Wymagane dokumenty:
- CV
- List motywacyjny

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: k.szafraniec@muzeumwspolczesne.pl do dnia 27-01-2014 roku.

Zakres obowiązków:
1. Organizacja pracy pracowników Działu Administracji, Działu Eksploatacji Budynku i Działu Kadr.
2. Załatwianie spraw związanych z bieżącą działalnością administracyjną oraz organizacyjno-prawną Muzeum.
3. Bieżąca współpraca z radcą prawnym Muzeum w zakresie przygotowywania umów.
4. Prowadzenie kancelarii Muzeum.
5. Prowadzenie i przechowywaniem aktów i dokumentów prawnych Muzeum.
6. Przyjmowanie korespondencji i przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie ze wskazaniami Dyrektora.
7. Nadzór nad wysyłką korespondencji.
8. Rejestracja oraz załatwianie lub nadzorowanie załatwienia przez inne właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków adresowanych do Muzeum.

9. Koordynacja właściwego funkcjonowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Muzeum.
10. Czuwanie nad przestrzeganiem i realizacją przez pracowników Muzeum przepisów w zakresie bhp i ppoż.
11. Organizacja ochrony budynku i stały nadzór nad jego stanem bezpieczeństwa.
12. Przygotowywanie postępowań przetargowych.
13. Prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnych i BHP oraz przynależnej im dokumentacji.
14. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum.
15. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki personalnej.
16. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych.
18. Zabezpieczanie i ewidencjonowanie przejętej dokumentacji.
19. Udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym.
20. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

 

 

 

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość Pakietu Office.
3. Doświadczenie pracy w Dziale HR będzie dodatkowym atutem.
4. Dobra znajomość języka polskiego.
5. Komunikacyjna znajomość języka angielskiego.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Ogólna orientacja w przepisach administracyjnych i prawa pracy.
8. Wysokie umiejętności komunikacyjne, energia, zaangażowanie, otwartość.
9. Umiejętności zarządcze.

 

 

Wymagane dokumenty:
- CV
- List motywacyjny

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: k.szafraniec@muzeumwspolczesne.pl do dnia 27-01-2014 roku.

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: rzecznik prasowy Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: rzecznik prasowy

Zakres obowiązków:
- Redakcja i administracja strony www
-Prowadzenie stron portali społecznościowych
-Redakcja newslettera
-Tworzenie i zarządzanie pocztową i mailową listą adresową Muzeum
-Administracja kontami pracowniczymi
-Prowadzenie korespondencji na adresie ogólnym muzeum
-Nadzór nad identyfikacja wizualną Muzeum
-Nadzór nad realizacją umów ze sponsorami, patronami medialnymi i partnerami programu muzeum
-Pozyskiwanie patronatów medialnych
-Organizacja i prowadzenie konferencji prasowych
-Współpraca z mediami
-Przygotowuje i odpowiada za środki komunikacji z widzami wewnątrz budynku Muzeum
-Prowadzenie dokumentacji wystaw i projektów muzealnych

 

 

 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- znajomość html i php
- dobra znajomość języka polskiego
- komunikacyjna znajomość języka angielskiego
- znajomość internetowych trendów i mód
- umiejętność redagowania komunikatów prasowych
- znajomość programów CorelDraw lub Photoshop
- wysoka kultura osobista
- ogólna orientacja w przepisach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz w przepisach prawa prasowego
- wysokie umiejętności komunikacyjne, energia, zaangażowanie, otwartość

 

 

Wymagane dokumenty:
- CV
- List motywacyjny

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: k.szafraniec@muzeumwspolczesne.pl do dnia 07-01-2013 roku.

Zakres obowiązków:
- Redakcja i administracja strony www
-Prowadzenie stron portali społecznościowych
-Redakcja newslettera
-Tworzenie i zarzadzanie pocztową i mailową listą adresową Muzeum
-Administracja kontami pracowniczymi
-Prowadzenie korespondencji na adresie ogólnym muzeum
-Nadzór nad identyfikacja wizualną Muzeum
-Nadzór nad realizacją umów ze sponsorami, patronami medialnymi i partnerami programu muzeum
-Pozyskiwanie patronatów medialnych
-Organizacja i prowadzenie konferencji prasowych
-Współpraca z mediami
-Przygotowuje i odpowiada za środki komunikacji z widzami wewnątrz budynku Muzeum
-Prowadzenie dokumentacji wystaw i projektów muzealnych

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- znajomość html i php
- dobra znajomość języka polskiego
- komunikacyjna znajomość języka angielskiego
- znajomość internetowych trendów i mód
- umiejętność redagowania komunikatów prasowych
- znajomość programów CorelDraw lub Photoshop
- wysoka kultura osobista
- ogólna orientacja w przepisach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz w przepisach prawa prasowego
- wysokie umiejętności komunikacyjne, energia, zaangażowanie, otwartość

Wymagane dokumenty:
- CV
- List motywacyjny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: k.szafraniec@muzeumwspolczesne.pl do dnia 07-01-2013 roku.

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA NAJEM I PROWADZENIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA NAJEM I PROWADZENIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO

dodano: 2.7.12

dodano: 2.7.12

Materiały do pobrania Pobierz ogłoszenie o przetargu Download files Pobierz ogłoszenie o przetargu
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA NAJEM I PROWADZENIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA NAJEM I PROWADZENIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO

dodano: 23.7.2012

dodano: 23.7.2012

Materiały do pobrania Pobierz informację Download files Pobierz informację
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁ SZTUKI ALLANA SEKULA OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁ SZTUKI ALLANA SEKULA

dodano: 28.8.2012

dodano: 28.8.2012

Materiały do pobrania Pobierz ogłoszenie Download files Pobierz ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁA SZTUKI HUBERTA CZEREPOKA OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁA SZTUKI HUBERTA CZEREPOKA

dodano: 30.8.2012

dodano: 30.8.2012

Materiały do pobrania Pobierz ogłoszenie Download files Pobierz ogłoszenie
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zarządzanie projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zarządzanie projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław"

dodano: 15.10.2012

dodano: 15.10.2012

Materiały do pobrania Pobierz zapytanie Download files Pobierz zapytanie
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁA SZTUKI JURGEN KLAUKE OGŁOSZENIE O ZAKUPIE DZIEŁA SZTUKI JURGEN KLAUKE

dodano: 03.09.2013

dodano: 03.09.2013

Materiały do pobrania Pobierz ogłoszenie Download files Pobierz ogłoszenie
Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Zamknij