BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW

 

STRONA GŁÓWNA

ORGANIZACJA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
Status prawny
Struktura własnościowa
Majątek
Organizacja

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
O muzeum
Przedmiot działalności

OGŁOSZENIA
Wolne miejsca pracy
Przetargi
Archiwum przetargi
Inne


Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja

www.bip.gov.pl


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

 
Podstawa prawna:
1.       Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198),
2.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 roku).    

 

Przygotował: 
Kamil Nowelli
Zatwierdził: 
Justyna Tamioła
Wprowadził: 
Karolina Szafraniec
Data dodania: 
06.09.2011