BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW

 

STRONA GŁÓWNA

ORGANIZACJA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
Status prawny
Struktura własnościowa
Majątek
Organizacja

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
O muzeum
Przedmiot działania

OGŁOSZENIA
Wolne miejsca pracy
Przetargi
Archiwum przetargi
Inne


Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja

www.bip.gov.pl


 

 

Przedmiotem działania Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy  o muzeach,
a w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej
w kontekście polskiej i międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku.
Muzeum realizuje powyższy przedmiot działania w szczególności przez:
     1) gromadzenie dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w
    zakresie swojego działania poprzez ich zakup, w drodze darowizn,
    zapisów oraz przyjmowania depozytów,
     2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów
    i materiałów dokumentacyjnych,
     3) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw
    z zakresu swojej działalności,
     4) prowadzenie działalności wystawienniczej i promocyjnej w
    kraju i zagranicą,
     5) prowadzenie  działalności  naukowej  i  edukacyjnej,
    udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
     6) przechowywanie  zgromadzonych  zbiorów  w  warunkach
    zapewniających im bezpieczeństwo i właściwy stan zachowania,
     7) konserwowanie posiadanych zbiorów, 
     8) wypożyczanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
     9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów publiczności polskiej i
    zagranicznej  poprzez  organizowanie  wystaw  czasowych oraz
    stworzenie wystawy stałej Muzeum,
     10) inicjowanie i prowadzenie  działalności  w  zakresie
    upowszechniania kultury, w szczególności w zakresie popularyzacji
    problemów sztuki dla szerokiego kręgu odbiorców,
     11) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i
    konferencji  związanych  z  zakresem  merytorycznym  swojej
    działalności,
     12) prowadzenie innej działalności kulturalnej, edukacyjnej i
    badawczej związanej z zakresem działalności,
     13) uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych innych
    instytucji,
     14) prowadzenie  wymiany  wystaw  z  innymi  muzeami  i
    instytucjami, również zagranicznymi.
 

 

Przygotował: 
Kamil Nowelli
Zatwierdził: 
Justyna Tamioła
Wprowadził: 
Karolina Szafraniec
Data dodania: 
06.09.2011