DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Muzeum Współczesnego Wrocław

Muzeum Współczesne Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Współczesnego Wrocław.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Część grafik nie zawiera tekstów alternatywnych, część plików multimedialnych nie posiada elementów audiodeskrypcji/napisów. Wirtualny spacer nie jest dostępny cyfrowo. Niektóre z załączników publikowanych na stronie są nieodczytywalne maszynowo (np. skany dokumentów). Nie na wszystkich podstronach zachowana jest hierarchia nagłówków.

Wyłączenia

 • Dokumenty archiwalne oraz treści multimedialne i grafiki opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iga Chromińska.
 • E-mail: i.chrominska@muzeumwspolczesne.pl
 • Telefon: 666306936

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
 • Adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • E-mail: kum@um.wroc.pl
 • Telefon: 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Współczesnego we Wrocławiu znajduje się przy placu Strzegomskim 2, 53-681, Wrocław.

Dojazd:

Do Muzeum można dotrzeć tramwajem:

– przystanek – Pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne):

tramwaje: 3, 10, 12, 13, 21, 22, T2; autobusy: 132, 142, 243, 253

– przystanek – DOLMED

tramwaje: 13, 20;

– przystanek – Smolecka:

tramwaje: 20, 23; autobusy: 106, 148, 149, 206, 249

 

Od strony przystanku Pl. Strzegomski jest długi na ok. 40 cm podjazd o nachyleniu ok. 10%, który niektóre osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich pokonują same, żeby sięgnąć do klamki, a niektóre potrzebują pomocy opiekuna.

Alternatywnie, do Muzeum osoby z niepełnosprawnością mogą również dotrzeć własnym transportem – dojazd do parkingu od ulicy Strzegomskiej, ulicą Świętego Pawła.

Przed parkingiem znajduje się szlaban i domofon na wysokości ok. metra. Przy wjeździe należy poprosić o udostępnienie wjazdu wózkiem inwalidzkim przez pochylnię. Pochylnia dostępna jest z tyłu budynku od strony parkingu. Parking nie posiada oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia dziedzińca i jednocześnie dojście do pochylni o powierzchni utwardzonej.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się krótki podjazd oraz na wysokości ok. 140 cm domofon, przez który można zasygnalizować przybycie i poprosić o pomoc w otwarciu drzwi, są na to gotowi pracownicy ochrony oraz pracownicy obsługi wystaw. Kasa biletowa i informacja znajdują się na poziomie 0 budynku. Osoby odwiedzające muzeum z psem asystującym mogą poruszać się po wszystkich przestrzeniach budynku udostępnionych zwiedzającym.

Na każdy poziom budynku można dostać się schodami lub windą. Winda posiada wyczuwalne dotykiem pola przycisków i pola przycisków w alfabecie Braille’a. W transporcie windą są pomocni pracownicy obsługi wystaw. Szerokość windy jest odpowiednia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Między poszczególnymi pomieszczeniami nie ma progów i nierówności poziomów.

Większość toalet posiada specjalistyczne poręcze oraz system przywoływania pomocy. Utrudnieniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową mogą być samozamykacze zastosowane przy drzwiach do wszystkich toalet. W budynku brak jest pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Drzwi szklane są oznakowane, natomiast pierwsze i ostatnie biegi schodów pokryte są teksturą wyczuwalną dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W budynku są tablice informacyjne, częściowo dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy biurowi oraz opiekunowie wystaw przeszli szkolenie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku „Świat dotyku i Dźwięku Bez Tajemnic” i „Pomagaj Rozsądnie” zorganizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych, szkolenie poprowadziła Karolina Łopata – działaczka Organizacji Pozarządowych pracujących na rzecz Osób z niepełnosprawnością wzroku.

Ogłoszenie o wynajmie przestrzeni gastronomicznej

Muzeum Współczesne Wrocław z siedzibą przy pl. Strzegomskim 2a zaprasza do składania ofert na najem powierzchni użytkowej zlokalizowanej na dachu budynku. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Skip to content