Pod koniec minionego roku, nakładem wydawnictwa Galerii Miejskiej Arsenał ukazała się książka zatytułowana „Zawód: kurator”. Redaktorki publikacji (Marta Kosińska, Karolina Sikorska, Anna Czaban) w ten sposób piszą we wstępie:

„Wielu praktyków polskiego pola sztuki wolałoby zastąpić pojęcie >>kurator<< jakimś innym terminem, na przykład: krytyk, animator, działacz, artysta. Być może pojęcie to rozczarowało nas tak bardzo, że chcielibyśmy czytać tytuł niniejszej książki przewrotnie i pokazać, jak wielki zawód sprawił nam kurator? Nieprzypadkowo więc przygotowany materiał cechuje swoista podwójność: zawiera w sobie bagaż analityczny, ale jednocześnie dostarcza danych, które czytelnik sam powinien poddać krytycznej analizie. Stara się notować jednocześnie dwa rejestry historyczne – ograniczając obszar zainteresowań do Polski: narracje sprawczych podmiotów w polu sztuki i ich rekonstrukcje wydarzeń oraz już uhistorycznioną formę dyskursu kuratorskiego”.

O „kuratorowaniu” w Polsce podyskutuje czwórka z nich: Anna Szyłak, Piotr Lisowski, Anna Borowiec oraz Karolina Sikorska, jedna z redaktorek książki „Zawód: kurator”.