Eksperymentalnie / Materiały pomocniczne

ZADANIA UCZESTNIKÓW — Pierwszym zadaniem każdego uczestnika jest prowadzenie przez 3 tygodnie pisemnego lub dźwiękowego pamiętnika (w zależności od możliwości technicznych), w którym każdego dnia będzie zapisywać wybrane zdarzenia lub spostrzeżenia/refleksje, dotyczące projektu i codzienności. — Kolejnym zadaniem uczestników jest praca w parach. Pary kontaktują się ze sobą – w miarę możliwości jak najczęściej. Uczestnicy mogą wyznaczyć sobie nawzajem artystyczne wyzwania lub pracować indywidualnie, a telefonicznie konsultować jedynie swoje pomysły. Każde wykonane zadanie uczestnicy fotografują, rysują lub opisują. — W pierwszym i drugim tygodniu eksperymentu ćwiczenia powinny dotykać zagadnień artystycznych, takich jak: harmonia, rytm, bryła, zniekształcenie, kontrast, malarskość, linearność, głębia, płaszczyzna, forma zamknięta i otwarta, wielość, jedność, tektoniczność, atektoniczność (do wyboru). Zadaniem uczestników jest przedstawienie w praktyce poznanych pojęć np. wykorzystując przedmioty dostępne w domu. — W trzecim tygodniu zadania powinny dotyczyć pokazania/przedstawienia jakiegoś problemu z wykorzystaniem już zdobytych doświadczeń.

ZADANIA KOORDYNATORA — Koordynatorem może zostać każdy, np. wolontariusz, edukator muzealny czy członek rodziny. — Koordynator ustala z uczestnikami harmonogram działań (termin rozpoczęcia i zakończenia projektu, terminy konsultacji). — Koordynator przeprowadza z każdym z uczestników cztery rozmowy: a) Podczas pierwszej rozmowy przedstawia uczestnikom sposób działania, uczestnicy wspólnie modyfikują plan – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i dyspozycyjnością. b) Trzy kolejne rozmowy przeprowadza z tygodniowymi odstępami, podczas każdej z nich mobilizuje uczestników do działań, podpowiada, dokumentuje – nagrywa rozmowy podsumowujące każdy etap/tydzień prac (wystarczy ściągnąć odpowiednią aplikację na telefon) lub robi własne notatki.

Pytania, które warto zadawać uczestnikom w czasie rozmów podsumowujących kolejne etapy pracy: – Ile czasu zajęło Panu/Pani wymyślanie kolejnych wyzwań? Czy sprawiło to Panu/Pani trudność? – Jak wyobrażał(a) sobie Pan/Pani realizację powierzonych zadań? – Czy sądzi Pan/Pani, że druga osoba dobrze wykonała zadanie? – Jak długo trwało wykonanie otrzymanych zadań? – Jakie zadanie było najtrudniejsze? – Czy jakieś zadanie szczególnie się Panu/Pani podobało? – Jakie realizacje według Pani/Pana warto byłoby powtórzyć? – Czy chciałby(aby) Pan/Pani zaprezentować wybrane zadanie szerszej grupie odbiorców? – Czy ma Pani/Pan pomysł na kolejne zadanie?

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Pamiętniki uczestników powinny po zakończeniu zadania zostać udokumentowane. Wraz z nagraniami rozmów będą stanowiły wyjątkowy efekt wspólnych działań twórczych.

English AAA

Trwają prace modernizacyjne

Nasza strona ma już nową szatę graficzną i możesz już z niej korzystać. Musimy jednak jeszcze kilka rzeczy poprawić, aby stała się lepsza.

Jeśli widzisz na stronie jakąś nieprawidłowość, będziemy wdzięczni, jeśli ją nam zgłosisz.

Przepraszamy za niedogodności.

OK

Przypomnimy Ci o tym za 15 minut.