Miejsce: pokój, mieszkanie, dom, ulica, dzielnica, miasto, przedmieście, szosa, pole, droga, las, ścieżka i dalej…
 
 
Czas: od początku
dzień albo dwa dni, tydzień albo miesiąc, rok, może lata…
 
 
Opis: W Ekspedycji uczestniczy nieograniczona liczba osób. Począwszy od jednego uczestnika Ekspedycja staje się faktem, jednakże ze względu na charakter koncepcji pożądany byłby udział powszechny.
Ekspedycję można rozpocząć w dowolnej chwili, równolegle i nie pojedynczo lub zbiorowo, można ją w każdej chwili przerwać i w każdej chwili podjąć na nowo, można kontynuować.
Uczestnictwo w Ekspedycji nie zobowiązuje do niczego poza wykonaniem określonego zadania zasadniczego.
Zadaniem zasadniczym Ekspedycji jest czynność KREŚLENIA.
KREŚLENIE odbywa się w dowolnym kierunku i nie jest ograniczone żadną ramą, determinuje jej jedynie zindywidualizowany tor poruszania się poszczególnych uczestników. Narzędziem KREŚLENIA jest – zależnie od terenu – biała kreda lub np. kij, śladem – kreska ciągła. Fakt stosunkowo łatwego zamazania bądź rozmycia śladu, jego krótkotrwałość stanowi jedno z założeń koncepcji.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość KREŚLENIA tylko w sferze mentalnej.
Czynność KREŚLENIA jest (niezależnie od tego, w jakiej formie przebiega) najbardziej aktywnym udziałem Ekspedycji. Uczestnicy Ekspedycji obok zadania zasadniczego mogą wykonać wszelkie inne czynności.
 
 
Dokumentacja Ekspedycji:
poszczególne bądź zbiorowe przeżycia, doświadczenia myśli, zapis pamięci, dzienniki, nagrania, zdjęcia, filmy itp.
 
 

Poznań, 1969–1970

 
 
Jarosław Kozłowski (ur. 1945) – jeden z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce. Tworzy instalacje, rysunki, obiekty, książki artystyczne. W swojej działalności konsekwentnie traktuje sztukę jako obszar krytycznej analizy. Inicjator międzynarodowej sieci wymiany artystycznej NET (1971), zaangażowany w ruch artystyczny Fluxus. Był założycielem i kierownikiem Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu (1972–1989), a następnie kuratorem w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (1991–1993). Obecnie prowadzi Archiwum Idei, którego działalność jest ściśle związana jest z kolekcją prac artystycznych zgromadzonych w okresie funkcjonowania Galerii Akumulatory 2 oraz NET-u.