Wstęp do wystawy Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70


 
 
Wanda Gołkowska, Układ otwarty / Kompozycja przestrzenna, 1967
dzięki uprzejmości Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


 
 
Jerzy Bereś, Żywy pomnik pt. „Arena”, 1970
kolekcja MWW, praca na wystawie została pokazana dzięki uprzejmości Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia


 
 
Tadeusz Kantor, Usytuowanie krzesła, 1970
kolekcja Muzeum Architektury we Wrocławiu


 
 
Barbara Kozłowska, Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”, 1970
kolekcja MWW, praca na wystawie została pokazana dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach


 
 
Rafał Jakubowicz, SP/PS (Sztuka pojęciowa / Post scriptum), 2010
kolekcja MWW, praca na wystawie została pokazana dzięki uprzejmości artysty i Galerii Le Guern w Warszawie


 
 
Kuba Bąkowski, Zjadacz Kurzu. Miejska Rzeźba Puryfikacyjna, 2017
kolekcja Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki


 
 
Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg