Dostępne dla osób poruszających się na wózkach
– odpowiednia szerokość drzwi
– brak pochylni przed wejściem głównym
– brak stopni i schodów przed wejściem głównym, ale
długi na ok. 40 cm podjazd o nachyleniu ok. 10%, który
niektóre osoby na wózkach pokonują same, żeby sięgnąć
do klamki, a niektóre potrzebują pomocy opiekuna
– przy wejściu głównym na wysokości 140 cm umieszczony
jest dzwonek, przy pomocy którego można wezwać pomoc
– za budynkiem muzeum od strony parkingu jest pochylnia,
do której prowadzi miękki żwirowy dojazd. Otwarcie drzwi
od strony pochylni wymaga kontaktu z pracownikiem
muzeum (tel. 71-356-42-57)

Dostępne dla osób niesłyszących i niedosłyszących
– tablice informacyjne, drogowskazy, ale tworzone nie
z myślą o osobach z niepełnosprawnością słuchu, więc
mogą być niewystarczające
– brak informacji na ekranach wideo, tablicach neonowych
– brak pomocy technicznych dla osób niedosłyszących
– brak osoby znającej język migowy
– brak wizualnego potwierdzenia alarmu w windzie

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku
– kontrastowe oznaczenia niskich stropów
– winda posiada wyczuwalne dotykiem pola przycisków i pola
przycisków w alfabecie Brailla
– jest kasa i informacja w pobliżu wejścia
– brak oznaczeń dotykowych
– brak wskazówek, zapowiedzi, sygnałów dźwiękowych
– brak kontrastowych oznaczeń szklanych drzwi, pierwszych
i ostatnich stopni schodów

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
intelektualnymi i z problemami z czytaniem

– jest kasa i informacja w pobliżu wejścia

Możliwość wejścia z psem asystującym

Parking
– są miejsca parkingowe (wjazd od ul. Strzegomskiej,
za szlabanem). Od strony parkingu jest pochylnia, do której
prowadzi miękki żwirowy podjazd. Otwarcie drzwi od strony
pochylni wymaga kontaktu z pracownikiem muzeum
(tel. 71-356-42-57). Dojście do wejścia głównego od strony
parkingu wymaga pokonania: 5 stopni z prawej strony lub
8 stopni z lewej strony, schody nie posiadają poręczy
– brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami
– brak oznaczonego parkingu rodzinnego

Winda dostępna dla osób na wózkach
– odpowiednia szerokość drzwi i powierzchnia windy
– najwyżej położony przycisk maksymalnie 140 cm nad podłogą

Toaleta dostępna z pomocą dla osób na wózkach

Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem (przewijak)

Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób
poruszających się na wózkach

– Beautiful Tube – przestrzeń społeczna na 1. piętrze.
Ta autorska instalacja przestrzenna o charakterze użytkowym
ma podłogę złożoną ze stopni ułożonych na różnych poziomach.
W te miejsce nie dostaną się osoby poruszające się na wózkach

Program społeczny i edukacyjny
Nasi doświadczeni kuratorzy programów społecznego
i edukacyjnego do każdej prezentowanej wystawy z największą
starannością przygotowują szereg zajęć z cyklu „Bez barier”,
których adresatami są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Dodatkowo pracownicy Muzeum dokładają wszelkich starań, by
pomagać osobom z niepełnosprawnościami w poruszaniu się
i/lub przemieszczaniu po obiekcie.

Edukacja bez barier >>>