INFORMACJE PRAKTYCZNE

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/0_Informacje_praktyczne.jpg

Dla kogo?

Warsztaty dla klas szkół ponadpodstawowych, szkół branżowych, techników. Zajęcia prowadzone są dla grup do 30 osób. Liczba uczestników w przypadku szkół specjalnych do indywidualnego ustalenia.

Co jest dla nas ważne?

ciekawość / otwartość / kreatywność / gotowość do uczestnictwa w kulturze / podejmowanie inicjatyw / praca zespołowa

Warsztaty manualne

Prowadzone są przez doświadczonych artystów i pedagogów, z wykorzystaniem nietypowych materiałów oraz autorskich kart pracy. Scenariusze zajęć opracowane zostały z uwzględnieniem podstawy programowej oraz uzupełnione wiedzą o najnowszych zjawiskach artystycznych. Warsztaty z oferty stałej prezentują kluczowe zagadnienia z obszaru sztuki współczesnej. Natomiast tematy z oferty specjalnej poruszają kwestie związane z szeroko pojętą recepcją dzieł sztuki.

Oprowadzania

Prowadzone są przez doświadczonych edukatorów muzealnych, z wykorzystaniem kart pracy. Spacery muzealne są opracowywane zgodnie z potrzebami danej grupy wiekowej, w zgodzie z podstawą programową. Mogą odbywać się w związku z wybraną wystawą czasową lub stałą. Zajęcia obejmują również zabawę w Samoobsługowym Muzeum (jeśli trwa ekspozycja). Informacje o dostępnych wystawach czasowych mogą Państwo znaleźć w zakładce Wystawy Aktualne.

Kiedy i gdzie?

Warsztaty manualne odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do 16.00 w Muzeum Współczesnym Wrocław (pl. Strzegomski 2a).

Oprowadzania odbywają się w godzinach otwarcia Muzeum, w poniedziałki od 10.00 do 16.00, w środy, czwartki i piątki w godzinach 12.00–16.00.

Jak długo trwają warsztaty i oprowadzania? Ile kosztują?

Warsztaty manualne — oferta stała (w zależności od wybranej liczby działań):
— jednogodzinne – 500 zł/grupa,
— dwugodzinne – 700 zł/grupa.

Warsztaty manualne — oferta specjalna:
— jednogodzinne – 200 zł/grupa.

Oprowadzania:
— jednogodzinne – 150 zł/grupa.

Rezerwacje

>>> Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego <<<

Kontakt

tel. 71 356 42 53 / m.rzerzycha@muzeumwspolczesne.pl
 
 
———————————————————————————————
 
 
WARSZTATY MANUALNE — OFERTA STAŁA:
 
 
# KONCEPTUALIZM / NOWY TEMAT!

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/1_Konceptualizm.jpg

Słowa klucze: proces twórczy / dematerializacja sztuki / idea

Wybrane zagadnienia:
— Joseph Kosuth i konceptualizm w Polsce.
— Wrocław stolicą polskiego konceptualizmu.
— Czym różni się sztuka przedstawiająca od dzieła konceptualnego?
— Czy sztuka wymaga talentu?

Twórcze działanie:

— POSZUKIWACZE TAUTOLOGII
Podczas tego warsztatu zainspirujemy się „Tautologiami” Zbigniewa Dłubaka. Nasze działania będą próbą odtworzenia prac artysty w przestrzeni Muzeum.

— ĆWICZENIE NA ROZUMIENIE
Podczas ćwiczenia przejdziemy drogę myślenia artysty związanego z konceptualizmem. Śledząc wędrówkę konceptualnych założeń Josepha Kosutha, stworzymy własne układy przedmiotowe, demaskujące niejednoznaczność rzeczywistości.
 
 
# PERFORMANCE / NOWY TEMAT!

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/2_Performance.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i rozmowa z uczestnikami. Prezentacja ciekawych przykładów z obszaru performace. Omówienie różnych pomysłów i sposobów ich realizacji przez performerów. Uczestnicy będą mogli zastanowić się nad istotą tego typu działań artystycznych, ich ulotnością i sposobami utrwalenia.

Słowa klucze: artysta jako dzieło / proces / odbiorca / gra / dokumentacja / bodyart

Wybrane zagadnienia:
— Jaka jest różnica między aktorem a performerem?
— Co może zrobić artysta podczas performance’u?
— Obserwacja codzienności w kontekście działań performatywnych.

Twórcze działanie:

— PRZEŻYCIE ESTETYCZNE?
Poprzez mimetyczny charakter zadania, zbadamy sposób w jaki działania performatywne wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. Czy z pozoru prosteczynności, staną się dla nas wyzwaniem?

— SPOTKANIE
Podczas tego działania sami staniemy się performerami. Zastanowimy się, jak zarejestrować spotkanie z drugą osobą, by nadać nagraniu artystyczny charakter. Punktem wyjścia stanie się dla nas gest przywitania.
 
 
# BODY ART / NOWY TEMAT!

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/3_Bodyart.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i rozmowa z uczestnikami. Prezentacja zaskakujących przykładów z historii sztuki, wykorzystujących ciało jako materię artystyczną. Dyskusja na temat granic, które przekraczają artyści. Uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad etycznym wymiarem wybranych działań.

Słowa klucze: ciało jako materia sztuki / działanie / proces twórczy / efemeryczność dzieła sztuki

Wybrane zagadnienia:
— Zastosowanie ciała jako materii sztuki: ciało jako narzędzie, ciało jako podobrazie.
— Przenikanie się różnych kierunków: body art, happening, performance.
— Czy artysta może przekraczać granice etyki i „dobrego smaku”?

Twórcze działanie:

— CIAŁO
Podczas tego warsztatu zastanowimy się, czy nasze ciało może być narzędziem, materią artystyczną. Wykorzystując różne jego części stworzymy ciekawe kompozycje malarskie.

— ŻYWE OBRAZY
Podczas tego ćwiczenia wykorzystamy technikę malarską, dla której płótnem stanie się nasza twarz. Zbadamy potencjał portretu jako nośnika ekspresji artystycznej.
 
 
# RZEŹBA

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/4_Rzezba.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i dyskusja z uczestnikami. Wprowadzenie najważniejszych pojęć dotyczących historii rzeźby i jej podstawowych technik.

Słowa klucze: obiekt przestrzenny / statyka / dynamika, mimetyczność / realizm / geometria abstrakcja / polichromia

Wybrane zagadnienia:
— Pierwsze rzeźby – idole i posążki kultowe.
— Stopnie trójwymiarowości (rzeźba pełna i relief).
— Naśladowanie natury – od mimesis do abstrakcji.
— Różnorodność materiałów rzeźbiarskich: kamień, glina, drewno, metal, tworzywa sztuczne.
— Funkcje dekoracyjne i praktyczne rzeźby.
— Rzeźby w przestrzeni publicznej.

Twórcze działanie:

— DOTYKAM, WIĘC RZEŹBIĘ
Rzeźbiarskie odwzorowywanie przedmiotów bez użycia wzroku.

— POTĘGA GEOMETRII
Konstruowanie abstrakcyjnych form przestrzennych z modułów.
 
 
# READY MADE

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/5_Ready_made.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i dyskusja z uczestnikami. Zwrócenie uwagi na różnorodność współczesnych działań artystycznych oraz wykorzystywanych przez twórców materiałów.

Słowa klucze: przedmioty gotowe / konceptualizm / dadaizm / instalacja / obiekt

Wybrane zagadnienia:
— Kto tak naprawdę jest artystą?
— Twórca czy wytwórca?
— Doskonałość warsztatowa kontra kreatywne idee.
— Jak powstaje metafora? Łączenie odległych skojarzeń wizualnych.
— Sztuka słowa – niezwykłe tytuły dzieł.

Twórcze działanie:

— OD REALIZMU DO METAFORY
Kreowanie nowych, niedosłownych znaczeń, praca z wykorzystaniem zaprojektowanych kart pracy.

— PROJEKT WYSTAWY W PRZESTRZENI MWW
Uczestnicy mają okazję zaprojektować i zrealizować własną wystawę złożoną z obiektów ready made. Wykorzystamy w tym celu przestrzeń edukacyjną Muzeum.
 
 
# FOTOGRAFIA

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/6_Fotografia.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i rozmowa z uczestnikami. Ukazanie zmian, jakim uległa fotografia na przestrzeni 200 lat.

Słowa klucze: fotografika / dagerotypia / ciemnia / fotomontaż / fotografia analogowa / fotografia cyfrowa / animacja

Wybrane zagadnienia:
— Pierwsze fotografie, pisanie światłem.
— Jak działają aparaty fotograficzne?
— Co świadczy o tym, że fotografia jest dziełem sztuki – uchwycony moment, technika czy koncept?
— Różnorodność tematyczna fotografii (np. portret, pejzaż, reportaż).
— Techniczne eksperymenty artystów awangardowych
— Fotografia cyfrowa a analogowa. Mimetyczna prawda czy iluzjonistyczny trik.

Twórcze działanie:

— PEJZAŻ (FOTO)GRAFICZNY
Odciskanie kompozycji na papierze fotograficznym i wywoływanie zdjęć. Twórcze wykorzystanie wiedzy chemicznej i kremu Nivea.

— FOTOGRAFIA POKLATKOWA
Działania z wykorzystaniem kart pracy. Tworzenie autorskich filmów animowanych.
 
 
# POP ART

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/7_Popart.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i dyskusja z uczestnikami. Uczniowie sami próbują zdefiniować pojęcie popular art. Prowadzący ukierunkowuje ich na właściwe odpowiedzi i zapoznaje z historią pojęcia.

Słowa klucze: popkultura / konsumpcjonizm / hiperrealizm / pastisz/ surrealizm / dadaizm / kolaż / serigrafia / logo / branding

Wybrane zagadnienia:
— Nie taki prosty podział na kulturę wysoką i niską.
— Po co nam bohaterowie masowej wyobraźni?
— Sztuka łatwa i przyjemna, a może satyra na społeczeństwo?
— Długie życie popartowych ikon. Ulubione motywy dekoracyjne współczesnych projektantów.
— Co nam mówi logo? Sztuka i reklama.

Twórcze działanie:

— PROJEKTOWANIE KOSZULEK SZABLON
Wykorzystanie i przetwarzanie wizualnych ikon współczesności.

— POLISH POP ART
Wykonanie własnej wlepki. Ukłon w stronę street artu i inspiracja polskim produktem.
 
 
# ARCHITEKTURA

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/8_Architektura.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja plus dyskusja z uczestnikami warsztatów. Prezentacja różnorodnych typów architektury wraz z omówieniem ich znaczenia.

Słowa klucze: moduł / konstrukcja / makieta / bryła / urbanistyka / planowanie przestrzenne

Wybranie zagadnienia:
— Połączenie wyobraźni i wiedzy w pracy architekta.
— Architektura jako wyraz „ducha epoki” – odzwierciedlenie sytuacji społecznej i rozwoju technologii w danym okresie historycznym.
— Podstawowe formy i techniki architektoniczne.
— Pojęcie modułu.
— Architektura a naśladowanie natury, podkreślanie jej reguł (np. prawa grawitacji) – upodabnianie budowli do form biologicznych.
— Architektura jako komunikacja elementów przestrzeni.

Twórcze działanie:

— PROJEKT BUDYNKU W OPARCIU O BRYŁĘ SZEŚCIANU: POMYSŁ / FUNKCJA / ESTETYKA
Wykorzystanie kapy, materiału używanego do tworzenia profesjonalnych makiet architektonicznych.

— POTENCJAŁ BLOKOWISKA
Działanie z wykorzystaniem karty pracy. W oparciu o plan architektoniczny uczniowie tworzą bryły o zróżnicowanym kształcie.
 
 
# DESIGN

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/9_Design.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i dyskusja z uczestnikami. Podkreślenie, że design to nie tylko rzeczy drogie i ekskluzywne, ale także wszystkie przedmioty, które nas otaczają.

Słowa klucze: wzornictwo / rzemiosło artystyczne / typografia / modernizm / postmodernizm / ready made

Wybrane zagadnienia:
— Każda rzecz ma swojego projektanta, nawet najbardziej zwyczajny przedmiot.
— Etapy powstawania przedmiotu.
— Krótka historia trendów XX i XXI wieku.
— Dobry design: połączenie estetyki i funkcjonalności.
— Antydesign. Żarty z utylitarności przedmiotów albo ich wyglądu.
— Typografia w roli głównej. Projektowanie stron: książki, gazety, strony www.

Twórcze działanie:

— PROJEKT LITERY MAGNETYCZNEJ
Każdy z uczestników projektuje i wykonuje własny magnes. Działanie obejmuje fazę projektową, wykonanie przedmiotu i jego dekorację.

— ZMIANA FUNKCJI PRZEDMIOTU
Gimnastyka umysłowa. Żelazko staje się „laptopem”, a taboret akwarium.
 
 
# GRAFIKA

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/10_Grafika.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja z wykorzystaniem slajdów i rozmowa z uczestnikami. Atrakcyjny sposób prezentacji różnorodności technik graficznych i ich zastosowań. Omówione zostają tajniki pracy w pierwszych warsztatach drukarskich oraz zagadki typografii. Uczniowie mają możliwość obejrzeć i dotknąć autentyczną matrycę wykonaną w technice akwaforty.

Słowa klucze: matryca / odbitka / dłuto / drzeworyt / linoryt / litografia / akwaforta / akwatinta / sitodruk/ ekslibris / monotypia / frotaż / typografia / czcionka

Wybrane zagadnienia:
— Historia i zastosowanie różnych technik graficznych.
— Grafikę artystyczna a grafika użytkowa.
— Czy kopie to oryginały?
— Czym się różni druk wklęsły, wypukły i płaski?
— Komputer jako dłuto XXI wieku.
— Czym się różni font od czcionki?

Twórcze działanie:

— AUTORSKI STEMPEL
Tworzenie własnej pieczęci w technice linorytu. Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi do grafiki warsztatowej.

— FROTAŻ – RÓŻNORODNOŚĆ STRUKTUR I FAKTUR PEJZAŻOWYCH
Działanie z kartą pracy – komponowanie surrealistycznych krajobrazów.
 
 
———————————————————————————————
 
 
WARSZTATY MANUALNE — OFERTA SPECJALNA:
 
 
# CZYM JEST DZIEŁO SZTUKI? / NOWY TEMAT!

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/9_Oferta_specjalna_Czym_jest_dzielo_sztuki.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prelekcja multimedialna dotycząca recepcji sztuki współczesnej oraz dyskusja z uczestnikami na temat różnych sposobów postrzegania i doświadczania sztuki.

Słowa klucze: analiza dzieła sztuki / dzieło sztuki / piękno / idea / proces twórczy / sztuka współczesna

Wybrane zagadnienia:
— Jak postrzegamy i odbieramy sztukę współczesną?
— Jakie problemy porusza sztuka współczesna?
— Co zasługuje na miano dzieła sztuki?
— Jak definiować piękno?
— Jak poddać dzieło sztuki analizie?
— Sztuka czy nie sztuka? Twórczy recycling

Twórcze działanie: podczas działania twórczego będziemy mieli okazję stworzyć niepowtarzalne prace plastyczne w oparciu o materiały recyklingowe. Każdorazowo będzie to inne zadanie, w zależności od dostępności materiałów.
 
 
# ARTYSTA WSPÓŁCZESNY / NOWY TEMAT!

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/11/10_Oferta_specjalna_Artysta_wspolczesny.jpg

Teoria przystępna i ciekawa: prezentacja wybranej osobowości twórczej z obszaru sztuki współczesnej – artysty lub artystki, których dzieła znajdują się w kolekcji Muzeum Współczesnego.

Słowa klucze: artysta/ kolekcja / recepcja sztuki / zaskakujący temat / nowatorska koncepcja

Wybrane zagadnienia:
— Czy każdy może tworzyć?
— Jakie umiejętności musi posiadać artysta?
— Kim jest artysta współczesny?
— Czym jest autoterapia poprzez twórczość?
— Konsekwentny styl, czy różnorodność sposobów działania?
— Tworzenie kolekcji – artysta i jego działania z perspektywy badaczy historii sztuki.

Twórcze działanie: warsztaty budowane są wokół wybranego dzieła z kolekcji Muzeum Współczesnego. Podczas spotkania uczniowie przyjrzą się dziełu, poznają historię artysty oraz szczególne cechy jego twórczości. W trakcie własnej aktywności artystycznej stworzą obiekty inspirowane poznanymi w czasie zajęć zagadnieniami.
 
 
Zakupy prac do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg