Dla Konrada Góry

Tu, u nas, w każdym mieście,
mamy ten sam tramwaj,
którego nie znajdziesz
na załączonym obrazku,

z braku miejscowych
na dziś pożyczonym z Pragi,
co mi zamajaczyła kiedyś
na placu Nankiera.

Tu, u nas, w każdym mieście,
mamy ten sam tramwaj,
który pewnego dnia znajdziesz
na załączonym obrazku,

bo wtedy już wszystko będzie
na załączonym obrazku
i każdy czymś sobie dojedzie
na koniec Grabiszyńskiej.

Tu, u nas, w każdym mieście,
mamy ten sam tramwaj,
co właśnie cię wiezie z muzeum
do muzeum, zasmarkaną,

spoconą, z niedużą gorączką,
najładniejszą na świecie
ulicą z tramwajami, krwawiącą
jak mięso zawinięte w plan miasta.

[16 stycznia 2021]