Wstęp do wystawy Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70

 


 

Wanda Gołkowska, Układ otwarty / Kompozycja przestrzenna, 1967
dzięki uprzejmości Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 


 

Jerzy Bereś, Żywy pomnik pt. „Arena”, 1970
kolekcja MWW, praca na wystawie została pokazana dzięki uprzejmości
Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia

 


 

Tadeusz Kantor, Usytuowanie krzesła, 1970
kolekcja Muzeum Architektury we Wrocławiu

 


 

Barbara Kozłowska, Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”, 1970
kolekcja MWW, praca na wystawie została pokazana dzięki uprzejmości
Galerii Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach

 


 

Rafał Jakubowicz, SP/PS (Sztuka pojęciowa / Post scriptum), 2010
kolekcja MWW, praca na wystawie została pokazana
dzięki uprzejmości artysty i Galerii Le Guern w Warszawie

 


 

Kuba Bąkowski, Zjadacz Kurzu. Miejska Rzeźba Puryfikacyjna, 2017
kolekcja Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki
 


 

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg