Cennik

Bilet normalny

20,00 zł

Bilet ulgowy 1

10,00 zł

Bilet rodzinny 2

25,00 zł

Bilet grupowy (bez edukatora) 3

12,00 zł / os

Bilet dostępny dla grup min. 15 os.

Bilet specjalny 4

3,00 zł

Bilet imienny roczny

100,00 zł

Bilet imienny roczny ulgowy

80,00 zł

Bilet bezpłatny 5

Do odbioru w kasie

Wstęp bezpłatny w każdy czwartek

-samoobsługowe muzeum na 2. piętrze

-w trakcie trwania wernisaży, debat i konferencji
oraz na 1/2 godziny przed ich rozpoczęciem.

Oprowadzania osób indywidualnych

80,00 zł

Oprowadzania grup

80,00 zł

Oprowadzania osób indywidualnych (jęz. angielski)

80,00 zł

Oprowadzania grup (jęz. angielski)

80,00 zł

Oprowadzania osób indywidualnych (inny jęz. obcy)

Opłata ustalana indywidualnie.

Oprowadzania grup (inny jęz. obcy)

Opłata ustalana indywidualnie.

 1. Bilet ulgowy 10zł przysługuje:
  • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych
  • słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych
  • studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym oraz osobom niepełnosprawnym z opiekunami (na 1 osobę niepełnosprawną może przypadać tylko 1 opiekun), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej
  • nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, uczelni wyższych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi).
 2. Bilet rodzinny 25,00 zł przysługuje rodzinom składającym się z 1 lub 2 osób dorosłych wraz z maksymalnie 3 dzieci w wieku do 15 roku życia.
 3. Bilet grupowy 12 zł przysługuje każdej osobie odwiedzającej muzeum w grupie nie mniejszej niż 15 osób, — wstęp dla 1 opiekuna grupy jest bezpłatny, każdemu kolejnemu opiekunowi przysługuje bilet ulgowy w cenie 10 zł.
 4. Bilet specjalny 3 zł przysługuje każdemu studentowi w grupie liczącej co najmniej 5 osób (opiekun grupy – bilet bezpłatny) z następujących uczelni wrocławskich:
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  • Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury.
 5. Bilet bezpłatny przysługuje:
  • dzieciom do lat 6
  • kombatantom
  • inwalidom wojennym i osobom represjonowanym
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
  • członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki
  • pracownikom instytucji kultury, w tym pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki
  • Honorowym Dawcom Krwi
  • dziennikarzom
  • osobom odznaczonym:
   • Orderem Orła Białego
   • Orderem Wojennym Virtuti Militari
   • Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej
   • Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
   • Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
  • posiadaczom Karty Polaka
  • posiadaczom karty Rodzina Plus 2+3 i więcej

Bilety bezpłatne przysługują za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi.

English AAA

Trwają prace modernizacyjne

Nasza strona ma już nową szatę graficzną i możesz już z niej korzystać. Musimy jednak jeszcze kilka rzeczy poprawić, aby stała się lepsza.

Jeśli widzisz na stronie jakąś nieprawidłowość, będziemy wdzięczni, jeśli ją nam zgłosisz.

Przepraszamy za niedogodności.

OK

Przypomnimy Ci o tym za 15 minut.