Latające Muzeum (LaMuz) to projekt, którego celem jest rozszczelnienie betonowych murów schronu przeciwlotniczego, w którym znajduje się Muzeum Współczesne Wrocław. LaMuz to idea wędrującego muzeum. Dzieła współczesnych polskich artystów zostaną „wyjęte” z przestrzeni wystawienniczej i włożone w nowy kontekst podwórek małych dolnośląskich miasteczek (Boleścin, Karczyce, Uraz). Przez dziewięć tygodni (maj, czerwiec, lipiec) dziewięć prac odbędzie symboliczną podróż, do której zaproszeni zostaną najmłodsi mieszkańcy (przewidziane są po trzy „loty” do każdego z miejsc). Wędrując wspólnie z artystami, edukatorami i animatorami (kilkugodzinne warsztaty z dala od Muzeum, do którego zwykle nie trafiają), młodzi ludzie będą mieli okazję opowiedzieć o swojej przestrzeni, zapoznać się z dziełami sztuki współczesnej oraz poddać je twórczej interpretacji. Same prace i skupione wokół nich działania staną się pretekstem do tego, aby zaszczepić w dzieciach wrażliwość i rozbudzić wyobraźnię niezbędną do rozumienia sztuki i otaczającej rzeczywistości.

Finałem akcji będzie wydanie e-booka zawierającego scenariusze zajęć do wykorzystania w przyszłości przez innych edukatorów i animatorów. We wrześniu odsłonimy natomiast wystawę podsumowującą naszą podróż po dolnośląskich miasteczkach, na której otwarcie zostaną zaproszeni mali bohaterowie.