W oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego MWW przygotowało ofertę zajęć edukacyjnych skierowanych do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Zajęcia składają się z dwóch części. Podczas 30 minutowej ilustrowanej prelekcji  wprowadzamy słuchaczy w wybrane zagadnienie, zaczynając od objaśnienia jego genezy po przykłady prac artystów współczesnych. Kolejne 60 minut przeznaczamy na dwie zabawy manualne, prowadzone w oparciu o zaprojektowane przez nas pomoce graficzne i przygotowane materiały.

Ćwiczenia pozwalają dostrzec wieloznaczność świata wizualnego, równolegle zapoznają uczestników z podstawowymi pojęciami plastycznymi. W naszych działaniach koncentrujemy się na pielęgnowaniu dziecięcej wyobraźni, która umożliwia świeże spojrzenie na świat. Podkreślamy wagę aktywnego przeżycia procesu twórczego. Podczas pracy nad wspólnym zadaniem, rodzi się dyskusja, fascynacja wzajemną odmiennością i mnogością możliwych rozwiązań.