Splot artystycznych zabiegów tworzy wśród odbiorców sztuki nową rzeczywistość. W ramach odpowiedzi na pytanie znane czy obce warto zastanowić się nad procesami powstania dzieł znajdujących się na ekspozycji Callart1 oraz intencjami wiodącymi do ich uformowania. Inspiracje pochodzą z szeroko zakrojonych nurtów tematycznych, przy czym jednocześnie wszystkie z wybranych dzieł połączone są wspólnym motywem przenikania rzeczywistości.

Świat sztuki pozornie odległy od zwyczajności niejednokrotnie styka się, z tkanką życia miejskiego, wiejskiego, publicznego, bądź prywatnego.

Aby rozwikłać te skomplikowane narracje wystawy, zapraszamy do zanurzenia się w empirii odbioru dzieła sztuki podczas oprowadzania kuratorskiego.

Marta Nokielska – historyk sztuki, współzałożycielka i kurator grupy artystycznej Astragal, autorka tekstów o sztuce, z których ostatnio wydanym jest „Konstrukcja a motyw organiczny. Rola aspektów formalnych w malarstwie Łukasza Huculaka”.

 

UWAGA:

Na oprowadzanie obowiązują zapisy:

mww.zapisy@gmail.com

tel. 71 3564253