Przerażające jest to czego nie znamy: odmienne od standardowego zachowanie, zdanie, ubiór itd. Ludzie boją się być innymi, wpisują się w ramy tracąc indywidualność. Na warsztacie perormatywnym Creepy (wyraz dźwiękowo podobny do słowa krepina), będziemy próbować przełamać schematy zachowań, wykorzystując przy tym zasady kompozycji i harmonię lub dysharmonię koloru. Działanie będzie polegać na wpisaniu swojego ciała w pejzaż miejscu za pomocą krepiny – materiału często wykorzystywanego w twórczości współczesnego performera Przemysława Kwieka. Integracja z drzewem, huśtawką, ławką lub innym człowiekiem, bliskość, kolor, kompozycja, żywy obraz. Oplatając krepinę wokół własnego ciała i innych elementów przestrzeni staniemy się żywym obrazem, będziemy dziwni, inni, w pozycjach oddających nasz nastrój, emocje i uczucia. Krepina zintegrowana z naszymi ciałami będzie medium przybliżającym nas do malarstwa, będziemy żywą instalacją zadziwiającą i zastawiającą przechodniów, wybijającą ich z monotonii codzienności.

Izabela Chamczyk – ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w 2009 roku. Malarka-performerka-video artystka. Pracuje w wielu mediach redefiniując ich granice, angażując przy tym silne emocje, konfrontuje się i angażuje w żywy kontakt z odbiorcą. Poprzez swoją sztukę stara się dotrzeć do sfery świata zewnętrznego, pozagaleryjnego. Izabela Chamczyk jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, finalistką prestiżowych konkursów. Ma za sobą wiele wystaw indywidualnych oraz działań zbiorowych.