Ćwiczenia w miejscu to cykl warsztatów przeznaczony dla młodzieży (13–17 lat), którego punktem wyjścia (do pracy z młodym, nieukształtowanym jeszcze odbiorcą sztuki) stała się nieoczywista przestrzeń Muzeum Współczesnego Wrocław. Grupa uczestników warsztatów, na czele z mediatorką sztuki Natalią Gołubowską, przyjrzy się na nowo Narracjom o schronie/betonie. Stworzony w 2012 raport stanie się inspiracją do działań performatywnych i manualnych na pograniczu nurtu body art, konceptualizmu i site-specific.
 
 
Ćwiczenia w miejscu – harmonogram spotkań

16.8.18 (czwartek), godz. 15.00–16.30
temat warsztatów: Kierunek wejście

17.8.18 (piątek), godz. 15.00–16.30
temat warsztatów: Zagubione, odnalezione

18.8.18 (sobota), godz. 12.00–13.30
temat warsztatów: Kolekcja wrażeń

19.8.18 (niedziela), godz. 12.00–13.30
temat warsztatów: Dłonie w betonie
 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 
 
16.8.18 (czwartek), godz. 15.00–16.30

KIERUNEK WEJŚCIE – działanie performatywne. Przy użyciu własnego ciała podkreślimy specyfikę przestrzeni, próbując m.in. na nowo wskazać jej kierunki, wtopić się w jej wnętrze, tym samym, poznając jej pierwotne przeznaczenie. Przełamiemy granice przestrzeni i odizolowanego w niej widza. Nasze działania udokumentujemy za pomocą aparatu, a następnie wywołamy fotografie, przyglądając się obranym kierunkom.
 
 
17.8.18 (piątek), godz. 15.00–16.30

ZAGUBIONE, ODNALEZIONE – tytuł pracy identyfikuje i porządkuje, często też wprowadza odbiorcę w błąd (wyprowadzając na manowce interpretacji). Zrozumienie przekazu to złożony proces, nierzadko wymagający kontekstu i szerszej wiedzy. Podczas zajęć odnajdziemy po tytułach zagubione w przestrzeni muzeum dzieła, następnie na bazie własnych doświadczeń i wiedzy stworzymy autorską analizę prac. Zebrane informacje staną się dla nas punktem wyjścia do prostego działania plastycznego przy użyciu kolażu.
 
 
18.8.18 (sobota), godz. 12.00–13.30

KOLEKCJA WRAŻEŃ – wielowymiarowość miejsca dostarcza różnorodnych wrażeń. Podczas spaceru postaramy się je odczuć, wykorzystując zmysł słuchu, wzroku i dotyku. Poddamy kolekcję muzeum nietypowym zabiegom, popatrzymy na nią z różnych perspektyw. Poczujemy zarówno przytłaczającą formę architektoniczną tego miejsca, jak i powiew świeżości na ostatnim piętrze schronu. Swoje odczucia hasłowo umieścimy na specjalnie przygotowanej mapie, wykonamy również proste działanie graficzne inspirując się „pojęciokształtami” Stanisława Dróżdża, którego praca została przeniesiona na fasadę Muzeum Współczesnego Wrocław.
 
 
19.8.18 (niedziela), godz. 12.00–13.30

DŁONIE W BETONIE – beton i jego surowa forma to najbardziej charakterystyczna cecha przestrzeni Muzeum Współczesnego Wrocław. Przeniesiemy jego strukturę na kartki za pomocą techniki frottage, a przygotowane w ten sposób aple staną się dla nas punktem wyjścia do poszukiwania własnej indywidualności. Wykorzystamy m.in. niekontrolowany gest ręki, multiplikację, czy dermatoglifikę.