Zgłoszenia przyjmujemy do 27 czerwca 2022
przez formularz zgłoszeniowy: kliknij, żeby przejść do formularza
lub telefonicznie: 71-356-42-53

Zbiórka przy kasa MWW (poziom 0).

Zapewniamy asystę w dotarciu do budynku z najbliższego otoczenia.


Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami wzroku oraz osoby widzące do doświadczania sztuki współczesnej za pomocą dźwięku, dotyku oraz innych pozawzrokowych zmysłów. W trakcie trzyletniego programu Spektrum światła będziemy wspólnie badać pozawzrokowe jakości kolejnych barw spektrum światła widzialnego. Zaczynamy od pomarańczowego – koloru relacji, kreatywności i ekspresji!

Dźwięki wpływają na nasz nastrój. Mogą nas wyciszyć, bądź pobudzić. Rezonują z emocjami, więc potrafimy określać dźwięki przy użyciu takich słów jak smutek, radość, spokój. Czy z kształtami jest podobnie? Czy dźwiękom możemy przypisać jakiś kształt? Linia, kwadrat, fala, koło?

W trakcie warsztatów z Agatą Iżykowską-Uszczyk i Pawłem Romańczukiem, wychodząc od próby uchwycenia dźwięku, stworzymy dotykową formę, pozwalającą sprawdzić, jak dźwięki mogą przekładać się na kształty. Następnie, uwrażliwieni na uważne słuchanie, będziemy pracować w tandemach – przy użyciu instrumentów zrealizujemy działanie o charakterze barwnej kompozycji dźwiękowej. Dyrygent koloru i muzyk będą mogli zrealizować finałowy mini koncert w wypełnionej pomarańczową barwą przestrzeni interaktywnej scenografii Ekspozycja na kolor.

Agata Iżykowska-Uszczyk – absolwentka kulturoznawstwa oraz antropologii literatury, teatru i filmu na Uniwersytecie Wrocławskim. Członkini naukowego stowarzyszenia Collegium Invisibile. Współzałożycielka fundacji Płynne Muzeum, zajmującej się promowaniem sztuki współczesnej wśród najmłodszych. Pedagog kulturalna związana z muzealnictwem od 2015 roku. Obecnie edukatorka Pawilonu Czterech Kopuł.

Paweł Romańczuk – muzyk, kompozytor, od 2006 roku rozwija poszukiwania w dziedzinie nietypowych źródeł dźwięku. Założyciel wrocławskiej grupy Małe Instrumenty, w ramach której realizuje własne potrzeby artystyczne. Jest autorem muzyki do filmów, spektakli teatralnych. Buduje własne instrumenty, konstrukcje grające, tworzy instalacje dźwiękowe. Prowadzi warsztaty, prezentacje, wykłady i wystawy związane z instrumentami i eksperymentami dźwiękowymi.


Warsztat jest częścią programu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Spektrum światła. Więcej informacji o projekcie Spektrum światła / Ekspozycja na kolor. Pomarańczowy, link.

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Informujemy, że podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo na potrzeby Muzeum Współczesnego Wrocław, które mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Zdjęcia będą przechowywane w wewnętrznym archiwum dokumentującym działalność MWW, mogą również zostać wykorzystane w celach promocyjnych na stronie internetowej www.muzeumwspolczesne.pl oraz w social mediach (na stronach facebook.com/muzeumwspolczesne, instagram.com/muzeum_wspolczesne i youtube.com/muzeumwspolczesne). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykonywanie zdjęć lub nagrań wideo, prosimy poinformować o tym osobę prowadzącą warsztaty przed ich rozpoczęciem. Brak informacji przekazanej przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Współczesne Wrocław ze zdjęć i filmów, o których mowa powyżej.