Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2022

mailowo: a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl
telefonicznie: 71-356-42-53
lub osobiście: w kasie muzeum (poziom 0).

Wstęp bezpłatny, serdecznie zapraszamy!

Zbiórka przy kasie (poziom 0).


Zapraszamy Seniorów i Seniorki do udziału w cyklu Bliżej sztuki w ramach projektu Spektrum światła. W trakcie trzyletniego programu będziemy wspólnie badać jakości kolejnych barw spektrum światła widzialnego. Każdy kolor charakteryzuje się inną częstotliwością i energią, których doświadczymy poprzez obecność w przestrzeni interaktywnej scenografii. Zaczynamy od pomarańczowego – koloru relacji, kreatywności i ekspresji!

Warsztat poświęcony będzie dźwiękom w naszym życiu: odgłosom bliższego i dalszego otoczenia (dom, sąsiedztwo, ulica, miasto). Wraz z muzykologiem dr. Robertem Losiakiem przyjrzymy się dźwiękom współczesnym oraz porozmawiamy o dźwiękach minionych – tych, które kojarzą się nam z Wrocławiem sprzed 30 lat albo z najbardziej kreatywnym okresem w życiu, czyli z dzieciństwem. Zastanowimy się nad związkiem zapamiętanych dźwięków z miejscami, barwami, zapachami, smakami i stworzymy prywatną bibliotekę koloru pomarańczowego.

W drugiej części spotkania udamy się w spacer dźwiękowy w okolice MWW, podczas którego poćwiczymy głębokie słuchanie dźwięków miasta. Na koniec, w kawiarni na tarasie budynku Muzeum, przy filiżance herbaty posłuchamy panoramy dźwiękowej miasta.

Robert Losiak – muzykolog. Założyciel Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Autor artykułów naukowych poświęconych problematyce audiosfery ze szczególnym uwzględnieniem badań nad pejzażem dźwiękowym miasta. Współredaktor pracy zbiorowej Audiosfera miasta (2012) oraz monografii Audiosfera Wrocławia (2014). Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie problematyki pejzażu dźwiękowego. Kierownik projektu badawczego Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego. Prowadził też badania porównawcze audiosfery Wrocławia i Lwowa w ramach współpracy między uniwersytetami obu miast. Redaktor czasopisma „AUDIOSFERA. Koncepcje – Badania – Praktyki”.

Konsultacja: Ewa Rapacz, Halina Nogaj.


Warsztat jest częścią programu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Spektrum światła. Więcej informacji o projekcie Spektrum światła / Ekspozycja na kolor. Pomarańczowy, link.

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Informujemy, że podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Współczesnego Wrocław, które mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Zdjęcia będą przechowywane w wewnętrznym archiwum dokumentującym działalność MWW, mogą również zostać wykorzystane w celach promocyjnych na stronie internetowej www.muzeumwspolczesne.pl oraz w social mediach (na stronach facebook.com/muzeumwspolczesne, instagram.com/muzeum_wspolczesne i youtube.com/muzeumwspolczesne). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykonywanie zdjęć, prosimy poinformować o tym osobę prowadzącą warsztaty przed ich rozpoczęciem. Brak informacji przekazanej przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Współczesne Wrocław ze zdjęć, o których mowa powyżej.