Eksperymentalnie. Działanie dla seniorów i… każdego, kto chciałby ciekawie spędzić czas!
 
 
Zapraszamy seniorki i seniorów do wzięcia udziału w trzytygodniowy eksperymencie twórczym. Działanie kierujemy do czterech zainteresowanych osób.

Zgłoszenia trwają do czasu zebrania czteroosobowej grupy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 512 498 961 lub mailowy edukacja@muzeumwspolczesne.pl.

Celem projektu jest stworzenie dzieł konceptualnych, będących działaniem wobec stagnacji zaistniałej z powodu pandemii. Eksperyment polega na realizowaniu w parach twórczych zadań za pomocą systematycznych rozmów telefonicznych. Szczegółowy opis projektu znajdą Państwo poniżej.

Eksperyment można również przeprowadzić samemu, wystarczy zebrać grupę minimum trzech osób (2 uczestników + 1 koordynator) i stosować się do podanego poniżej klucza.
 
 
ZADANIA UCZESTNIKÓW

— Pierwszym zadaniem każdego uczestnika jest prowadzenie przez 3 tygodnie pisemnego lub dźwiękowego pamiętnika (w zależności od możliwości technicznych), w którym każdego dnia będzie zapisywać trzy wybrane zdarzenia lub spostrzeżenia/refleksje.

— Drugim zadaniem uczestników jest praca w parach. Obowiązkiem każdej pary jest codzienna rozmowa telefoniczna, podczas której uczestnicy mają wyznaczyć sobie nawzajem artystyczne wyzwania oraz opowiedzieć o tym jak udało im się zrealizować zadanie z poprzedniego dnia. Każde wykonane zadanie uczestnicy muszą sfotografować, narysować lub opisać, tak by można było je powtórzyć w innych okolicznościach. Zadania powinny zachęcać do wykorzystania przedmiotów dostępnych w domu.

— W pierwszym i drugim tygodniu eksperymentu zadania powinny dotykać zagadnień estetycznych, takich jak: harmonia, rytm, bryła, zniekształcenie, kontrast, malarskość, linearność, głębia, płaszczyzna, forma zamknięta i otwarta, wielość, jedność, tektoniczność, atektoniczność.

Przykład: Ułóż na stole talerze w taki sposób, by stworzyć z nich rzeźbiarską bryłę – zrób zdjęcia obiektu lub opisz system układania talerzy, tak by można było powtórzyć instalację.

— W trzecim tygodniu zadania powinny dotyczyć pokazania/przedstawienia jakiegoś problemu z wykorzystaniem już zdobytych doświadczeń, np.: samotność, nuda, zamknięcie, monotonia, rutyna.
 
 
ZADANIA KOORDYNATORA

— Koordynatorem może zostać każdy, np. wolontariusz, edukator muzealny czy członek rodziny.

— Koordynator ustala z uczestnikami harmonogram działań (termin rozpoczęcia i zakończenia projektu, terminy rozmów telefonicznych).

— Koordynator przeprowadza z każdym z uczestników cztery rozmowy (do 30 min):

a) Podczas pierwszej rozmowy przedstawia uczestnikom opisany powyżej sposób działania.

b) Trzy kolejne rozmowy przeprowadza z tygodniowymi odstępami, podczas każdej z nich mobilizuje uczestników do działań, podpowiada, dokumentuje – nagrywa rozmowy podsumowujące każdy etap/tydzień prac (wystarczy ściągnąć odpowiednią aplikację na telefon) lub robi własne notatki.

Pytania, które warto zadawać uczestnikom w czasie rozmów podsumowujących kolejne etapy pracy:
– Ile czasu zajęło Panu/Pani wymyślanie kolejnych wyzwań? Czy sprawiło to Panu/Pani trudność?
– Jak wyobrażał(a) sobie Pan/Pani realizację powierzonych zadań?
– Czy sądzi Pan/Pani, że druga osoba dobrze wykonała zadanie?
– Jak długo trwało wykonanie otrzymanych zadań?
– Jakie zadanie było najtrudniejsze?
– Czy jakieś zadanie szczególnie się Panu/Pani podobało?
– Jakie realizacje według Pani/Pana warto byłoby powtórzyć?
– Czy chciałby(aby) Pan/Pani zaprezentować wybrane zadanie szerszej grupie odbiorców?
– Czy ma Pani/Pan pomysł na kolejne zadanie?
 
 
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Pamiętniki uczestników powinny po zakończeniu zadania zostać udokumentowane. Wraz z nagraniami rozmów telefonicznych będą stanowiły wyjątkowy efekt wspólnych działań twórczych. Realizacje powstałe po muzealnej edycji projektu udostępnimy na stronie internetowej MWW. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami z działań, które odbyły się według podanego klucza poza muzeum.

Kontakt: edukacja@muzeumwspolczesne.pl.