Podczas warsztatu, który składać się będzie zarówno z części praktycznej jak i teoretycznej, zostaną postawione pytania dotyczące definicji mody, jej przyszłości i naszej intymnej relacji z codziennymi przedmiotami.

Uczestnicy pod okiem prowadzących przyjrzą się różnym zastosowaniom i konotacjom fałdowania, drapowania i marszczenia. Fold, tytułowa fałda, stanie się punktem wyjścia i pretekstem do eksplorowania symbolicznego i materialnego wymiaru mody poprzez samodzielną realizację mikroprojektów badawczych.

Po zakończeniu warsztatu, uczestnicy będą posiadać wiedze na temat krytycznego podejścia do mody, rozumianej w kontekście społecznym i politycznym, a także będą mogli samodzielnie formułować projekty badawcze w jej zakresie, łącząc pytania dotyczące formy z teorią.

Warsztat ma na celu implementację teoretycznego i krytycznego podejścia do mody, zastanowienie się nad jej kluczowymi problemami, takimi jak produkcja i surowce, a także odczarowanie naiwnego dyskursu, w którym funkcjonuje.