Spektrum światła / Ekspozycja na kolor

W 1919 r., mając za sobą dwudziestoletnią praktykę pedagogiczną, Gertruda Grunow znalazła się w Weimarze, gdzie dołączyła do grona osób zaangażowanych w tworzenie podstaw programowych Bauhausu, najbardziej progresywnej niemieckiej uczelni artystycznej tamtych czasów. Opracowana przez nią “teoria harmonizacji”, wyrastająca z estetycznych, naukowych i społecznych idei obecnych w Europie w pierwszych dwóch dekadach XX w., zakładała wykorzystywanie muzyki, ruchu i koloru w celu osiągnięcia równowagi psychofizycznej i redukcji napięć emocjonalnych, jako niezbędnych warunków do osiągnięcia optymalnych efektów artystycznych przez młodych adeptów sztuki. Na długo przed szerszą popularyzacją dalekowschodnich technik medytacyjnych Grunow dostrzegła istotną rolę odpowiedniego treningu ciała i umysłu, pomocnego w przezwyciężaniu chaosu i kakofonii środowiska życia współczesnego człowieka.

 

Wykład poprowadzi dr Tomasz Mikołajczak.

 

Dr Tomasz Mikołajczak – historyk sztuki, absolwent Wydziału Nauk Historyczno-Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych, m. in. digitalnego programu inwentaryzacji zabytków oraz słownika hierarchicznego pojęć dla dziedzictwa kulturowego, kurator wystaw, autor książek i artykułów naukowych związanych z historią sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, historią wzornictwa, dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturową.

 

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego