Warsztaty zakładają podjęcie aktywnego nasłuchu i odsłuchu pejzażu dźwiękowego (soundscape) Szczepina. Podstawową kategorią dla jego odczytania jest pojęcie hi-fi autorstwa kanadyjskiego kompozytora, environmentalisty oraz ekologa akustycznego Murrey’a Schafer’a. Hi-fi jest systemem o korzystnym stosunku sygnału do zakłóceń, oznacza więc te elementy pejzażu dźwiękowego, które rozpoznajemy jako przyjemne, relaksujące czy interesujące.
  
Uczestnicy warsztatów zostaną uwikłani w próbę przedarcia się przez szumy, zgiełk i gwar oraz odzyskanie lub odszczepienie dźwięków o właściwościach pejzażu hi-fi. W tym celu użyty zostanie mechanizm fieldrecordingu ukierunkowanego na wybrane właściwości akustyczne przestrzeni Szczepina. Wykorzystamy rekordery, dyktafony, różnorodne mikrofony oraz ekrany i recyklingowe filtry akustyczne. Bodźcami dla odzyskania hi-fi Szczepina będą następujące tematy: foodsounds, zwierzęta miejskie, podłoża i powierzchnie, wodne światy oraz dźwięki.
  
Prosimy o zabranie w miarę możliwości swoich dyktafonów. W zgłoszeniu proszę podać informacje, czy będziecie Państwo dysponowali takim sprzętem. Liczba miejsc ograniczona (10), zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: b.lis@muzeumwspolczesne.pl do 27 sierpnia 2013.
  
Decyduje kolejność zgłoszeń!
  
Prowadzenie: dr Agata Stanisz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.