W działaniu warsztatowym uczestnicy otrzymają globusy bez mapy, których powierzchnie sami pomalują farbami akrylowymi. Inspiracją jest obraz Eugeniusza Smolińskiego na Wystawie dla Ciebie,  pejzaż, namalowany ściśle w stylu mapy przy użyciu barw, oznaczających zwykle ukształtowanie terenu. Skoro „Mapa” może być  powierzchnią do ukazania krajobrazu z różnych perspektyw i obrazów, to co mogą ukazywać kule globu?

Na powierzchniach kul uczestnicy podejmą próbę „namalowania świata” takiego, jakim oni go widzą. Praca przewiduje działanie w parach – dwie osoby przy jednym (pustym) globusie. Finalna prezentacja prac uwzględni ruch obrotowy obydwu obrazów każdej pary, wszak globusy kręcą się.

prowadzący: Maciej Kulisz