W działaniu warsztatowym wykorzystamy papier kolorowy, tekturę, brystol. Inspiracją jest obraz Eugeniusza Smolińskiego na Wystawie dla Ciebie, namalowany w stylu mapy na którym malarz wy-raźnie zmienił znaczenia barw. Analizujemy pracę na wystawie, celem zaczerpnięcia pomysłu i metody Smolińskiego. Z kolorowych elementów tektury wykonamy kolejne obrazy, jakie można by wydobyć z map.