W Muzeum Współczesnym Wrocław rozpoczynamy kolejną odsłonę cyklu Rozrusznika bez barier. W trakcie trzyletniego programu Spektrum światła będziemy wspólnie badać jakości kolejnych barw spektrum światła widzialnego. Każdy kolor charakteryzuje się inną częstotliwością i energią, których doświadczymy poprzez obecność w przestrzeni interaktywnej scenografii. Zaczynamy od pomarańczowego – koloru relacji, kreatywności i ekspresji!

Pierwsze spotkanie poświęcimy szerokiemu obszarowi dźwięków. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy wrocławskiego artystę Andrzeja Dudka-Dürera. W pomarańczowej przestrzeni opowie nam o swojej twórczości: muzyce, performance i fotografii. Podczas spotkania będziemy mieli okazję wziąć udział w tworzeniu dźwięków oraz kompozycji z ich wykorzystaniem.

Od kilku lat odbiorcami naszych warsztatów z cyklu Rozrusznik bez barier są uczestnicy świetlicy środowiskowej „Tacy Sami” (wcześniej podopieczni Stowarzyszenia „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, aktualnie pod opieką Fundacji „Potrafię Pomóc”). Grupa z dużym zainteresowaniem uczestniczy w cyklicznych spotkaniach. W pandemii chętnie podejmowali działania online. Wspólnie wkraczamy w nowy projekt, z ciekawością i radością z możliwości osobistego spotkania!

Prowadzący:

Andrzej Dudek-Dürer jest jedną z najbardziej oryginalnych, konsekwentnych i rozpoznawalnych osobowości współczesnej polskiej sztuki. Performer, fotograf, grafik, kompozytor i muzyk pracujący często z instrumentami i mediami elektronicznymi, jest aktywny na bardzo wielu polach wypowiedzi – tworzy instalacje, rzeźby, zajmuje się environment, budową instrumentów, działalnością metafizyczno-telepatyczną, antypoezją czy mail artem w ciągłym procesie kreacji i dokumentacji własnego wizerunku oraz rozwoju własnej świadomości.
Opracowanie noty: Krzysztof Dobrowolski (fragment)

Joanna Sekuła jest absolwentką wrocławskiej ASP (Wydział Ceramiki i Szkła), Akademii Pedagogicznej im. J. Długosza w Częstochowie oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Arteterapia). Na co dzień prowadzi pracownię ceramiki w MDK „Śródmieście” we Wrocławiu. oraz warsztaty w Muzeum Współczesnym Wrocław. Pracę dydaktyczną opiera na twórczej zabawie ze sztuką, kształtując wrażliwość i rozwijając pasję dzieci i młodzieży. W pracy artystycznej eksperymentuje z materią ceramiczną. Tworzy obiekty estetyczne, inspirowane wielowymiarowością i niejednoznacznością rzeczywistości. Zafascynowana twórczością dziecka, jogą i magicznym realizmem. Uczestniczka wielu konkursów, wystaw i wydarzeń artystycznych.


27 czerwca 2022 w Muzeum Współczesnym Wrocław odbyła się kolejna odsłona cyklu Rozrusznik bez barier. Spotkanie odbyło się w pomarańczowej scenografii, wokół interaktywnej instalacji Pomarańczowy. Ekspozycja na kolor.

Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy wrocławskiego artystę Andrzeja Dudka-Dürera. W pomarańczowej przestrzeni opowiedział nam o swojej twórczości: muzyce, performance i fotografii. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w tworzeniu dźwięków oraz kompozycji z ich wykorzystaniem.

Uczestnikami spotkania byli: Jarek, Ania, Piotr, Lidia, Ewa oraz terapeuci: Mateusz, Angelika, Natalia. Tacy Sami z fundacji Potrafię Pomóc.

Wspólnie z Andrzejem Dudkiem-Dürerem stworzyliśmy kompozycję muzyczną, której możecie posłuchać:


Warsztat jest częścią programu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Spektrum światła. Więcej informacji o projekcie Spektrum światła / Ekspozycja na kolor. Pomarańczowy, link.

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Informujemy, że podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo na potrzeby Muzeum Współczesnego Wrocław, które mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Zdjęcia będą przechowywane w wewnętrznym archiwum dokumentującym działalność MWW, mogą również zostać wykorzystane w celach promocyjnych na stronie internetowej www.muzeumwspolczesne.pl oraz w social mediach (na stronach facebook.com/muzeumwspolczesne, instagram.com/muzeum_wspolczesne i youtube.com/muzeumwspolczesne). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykonywanie zdjęć lub nagrań wideo, prosimy poinformować o tym osobę prowadzącą warsztaty przed ich rozpoczęciem. Brak informacji przekazanej przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Współczesne Wrocław ze zdjęć i filmów, o których mowa powyżej.