Przez dziewięć minionych tygodni w Boleścinie, Karczycach i Urazie na Dolnym Śląsku realizowana była idea LaMuz – Latającego Muzeum. Celem projektu było rozszczelnienie betonowych murów schronu przeciwlotniczego, w którym znajduje się Muzeum Współczesne Wrocław. W praktyce dzieła współczesnych polskich artystów zostały „wyjęte” z przestrzeni wystawienniczej i włożone w nowy kontekst podwórek małych dolnośląskich miasteczek. Tym samym dziewięć prac odbyło symboliczną podróż, do której zaproszeni zostali najmłodsi mieszkańcy.

Odbyły się po trzy „loty” do każdego z miejsc:
LaMuz w Karczycach (galeria 1 >>>, galeria 2 >>>),
LaMuz w Boleścinie (galeria 1 >>>, galeria 2 >>>, galeria 3 >>>),
LaMuz w Urazie (galeria >>>).

Wędrując wspólnie z artystami, edukatorami i animatorami (kilkugodzinne warsztaty z dala od Muzeum, do którego zwykle nie trafiają), młodzi ludzie mieli okazję opowiedzieć o swojej przestrzeni, zapoznać się z dziełami sztuki współczesnej oraz poddać je twórczej interpretacji. Same prace i skupione wokół nich działania stały się pretekstem do tego, aby zaszczepić w dzieciach wrażliwość i rozbudzić wyobraźnię niezbędną do rozumienia sztuki i otaczającej rzeczywistości.

Od soboty 10 września na poziomie 1 Muzeum Współczesnego Wrocław można oglądać wystawę podsumowującą podróż Latającego Muzeum po dolnośląskich miasteczkach.