„Muzealni odkrywcy” to cykl wyjątkowych lekcji muzealnych. Celem zajęć jest oswojenie młodszych odbiorców z przestrzenią muzealną poprzez zabawę – m.in. ruch, działania manualne, zagadki logiczne, czy gry słowne. Warsztaty pozwolą dzieciom poznać sposób organizacji pracy w Muzeum. W czasie warsztatów w praktyce dowiedzą się czym zajmują się pracownicy MWW.

Każdy temat oferuje inne działanie, pozwala odkryć różne funkcje muzeum. Pierwsze dwa tematy: „Nasze Muzeum!”, „Pokaż mi sztukę!” są kierowane do dzieci wychowania przedszkolnego i grup edukacji wczesnoszkolnej, odpowiadają na pytania: Po co nam Muzeum?, Jak pokazywać sztukę?. Kolejne trzy: „Muzealne porządki”, „Dzieło sztuki pod lupą”, „Muzeum – podaj dalej!” są kierowane do uczniów szkoły podstawowej klas IV–VI i odpowiadają po kolei na pytania: Co kolekcjonuje muzeum?, Jak dbać o dzieła sztuki?, Jak mówić o Muzeum, by zachęcić innych do jego odwiedzania?.
 
 
Informacje ogólne:
— czas trwania pojedynczego : 75 minut,
— warsztaty odbywają się w poniedziałki, w godzinach między 9.00 a 14.00,
— każdy warsztat składa się z części, która odbywa się na wystawie oraz z części praktycznej (realizowanej w sali warsztatowej),
— warsztat płatny: 250 zł brutto / grupa do 25 osób (cena warsztatu nie obejmuje biletu umożliwiającego zwiedzanie całego muzeum),
— każdemu warsztatowi będzie towarzyszyć karta pracy w atrakcyjnej wizualnie formule,
— warsztaty prowadzą: Grażyna Kryńska i Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy,
— informacje dla nauczycieli w załączniku na dole strony.
 
 
Aktualnie dostępne terminy: poniedziałki w marcu i kwietniu

ZAPISY PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu edukacji MWW, tel. 71 356 42 53.
 
 
Scenariusze opracowały Grażyna Kryńska i Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy.

Scenariusze lekcji muzealnych z cyklu „Muzealni odkrywcy” zostały skonsultowane i pozytywnie ocenione przez Panią Elżbietą Kazańską – Nauczycielkę-konsultantkę Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
 
 


 
 
Tematy do wyboru
 
 
Przedszkola i klasy I–III:
 
 
Temat: NASZE MUZEUM!

Punkty z podstawy programowej:
grupy przedszkolne: IV.I, IV.5, IV.11 / więcej w załączniku
grupy wczesnoszkolne: V.2.6, V.3.1–2 / więcej w załączniku

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci muzeum, jego zbiorami oraz ich włączenie w aktywności charakterystyczne dla pracy muzealników, w tym przypadku edukatorów muzealnych.

Uczestnicy:
— poznają przestrzenie muzealne, dowiedzą się na czym polega praca edukatora muzealnego, poznają wybrane dzieła sztuki.
— zrealizują autorskie pomysły na zabawę edukacyjną,
— zrozumieją znaczenie słów: muzeum, dzieło sztuki, edukacja muzealna.
 
 
*
 
 
Temat: POKAŻ MI SZTUKĘ!

Punkty z podstawy programowej:
przedszkolaki: IV.1, IV.11, IV.13–14, IV.19 / więcej w załączniku
klasy I–III: IV.1, IV.6, V.1.A–B, V.2.3 / więcej w załączniku

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci muzeum, jego zbiorami oraz ich włączenie w aktywności charakterystyczne dla pracy muzealników, w tym przypadku kuratorów wystaw.

Uczestnicy:
— poznają przestrzenie muzealne oraz wybrane dzieła sztuki, dowiedzą się na czym polega praca kuratora muzealnego,
— krytycznym okiem spojrzą na wybraną wystawę, w przestrzenny sposób przedstawią pomysł na własną wystawę,
— zrozumieją znaczenie słów: dzieło sztuki, wystawa, kurator, opiekun widowni.
 
 
*
 
 
Klasy IV–VI szkół podstawowych:
 
 
Temat: MUZEALNE PORZĄDKI

Punkty z podstawy programowej:
plastyka: I.1, III.1,7–8, polski: II.6, III.2.4, III 2.5, IV.2 / więcej w załączniku

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci muzeum, jego zbiorami oraz ich włączenie w aktywności charakterystyczne dla pracy muzealników, w tym przypadku pracy inwentaryzatora.

Uczestnicy:
— poznają przestrzenie muzealne oraz zasady kolekcjonowania dzieł sztuki, dowiedzą się na czym polega praca inwentaryzatora,
— uporządkują zbiór elementów / dzieł sztuki według własnego klucza, nauczą się opisywać dzieło sztuki zgodnie z podstawowymi zasadami opisu inwentaryzatorskiego,
— zrozumieją znaczenie słów: kolekcja, zabytek, dzieło sztuki, inwentaryzator, karta ewidencyjna.
 
 
*
 
 
Temat: DZIEŁO SZTUKI POD LUPĄ

Punkty z podstawy programowej:
punkty z podstawy programowej: II.3, II.6 / więcej w załączniku

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci muzeum, jego zbiorami oraz ich włączenie w aktywności charakterystyczne dla pracy muzealników, w tym przypadku pracy konserwatora.

Uczestnicy:
— poznają przestrzenie muzealne, dowiedzą się na czym polega praca konserwatora, czego używa się do pielęgnacji prac artystów i artystek, jak przechowuje się dzieła sztuki,
— prostymi metodami zrekonstruują uszkodzony przedmiot,
— zrozumieją znaczenie słów: konserwacja, rekonstrukcja, kopia.
 
 
*
 
 
Temat: MUZEUM – PODAJ DALEJ

Punkty z podstawy programowej:
plastyka: II.4,6, polski: III.2.2, III.2.4, III.2.7 / więcej w załączniku

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci muzeum, jego zbiorami oraz ich włączenie w aktywności charakterystyczne dla pracy muzealników, w tym przypadku pracy specjalisty ds. promocji.

Uczestnicy:
— odkryją przestrzenie muzealne, dowiedzą się na czym polega praca specjalisty ds. promocji, poznają różne sposoby/metody promocji,
— wykonają autorskie elementy graficzne i tekstowe, służące promocji Muzeum lub cyklu „Muzealni odkrywcy” na Facebooku,
— zrozumieją znaczenie słów: reklama, promocja, wizerunek medialny.