ACH TEN WSZECHOBECNY DESIGN….

Ile razy w ciągu roku ukłuliśmy się nożyczkami,
chwyciliśmy wygodne ucho kubka, przeszliśmy schodami Przejścia Świdnickiego, myśląc o tym,
że to projektant ułatwił nam, bądź uprzykrzył życie? Wykonując nasze codzienne czynności
rzadko widzimy, że żyjemy pośród lepiej lub mniej udanych projektów.

Podczas wakacyjnych warsztatów chcemy wprowadzić młodych uczestników (9­- 12 lat) w tajniki
projektowania.

WYOBRAŹNIA Poprzez poszczególne zadania chcemy uczestnikom uzmysłowić, że wszystko od
przedmiotu przez budynek po miasto zostało zaprojektowane, a co zostało zaprojektowane może
zostać PRZE­projektowane lub zamienione czymś innym, więc do roboty – z pomocą przychodzi
nam wyobraźnia!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bez uzmysłowienia sobie potrzeb i oczekiwań użytkowników nie ma
designu, a mądry projekt potrafi odmienić jakość życia. Stwórzmy więc utopijne miasto wygodne
dla wszystkich, funkcjonujące w zgodzie z naturą. Pomyślimy i zaprojektujemy, jak w tym mieście
mógłby wyglądać człowiek, jego strój lub sprzęty.

ODWAGA Podczas warsztatów czeka nas wiele dobrej zabawy na przecięciu abstrakcyjnego
myślenia, wyobraźni i umiejętności manualnych. W zajęciach nie chodzi o stworzenie
standardowych prac plastycznych, lecz wyrobienia w dzieciach odwagi do wykorzystania
materiałów plastycznych i surowców wtórnych w prototypach, makietach, a nawet elemencie
użytkowym, który pozostanie w muzeum. „Zupełnie przy okazji” dzieci wyjdą z wiedzą czym jest
ten tajemniczy design, plan, rzut, Corbusier czy Gaudi.

Więcej informacji oraz zapisy:
edukacja@muzeumwspolczesne.pl /
tel. 71 356 42 50
Zapisy trwają do 11 lipca.