Odbiór pogłębiony to rozgrzewka przed samodzielnym zwiedzaniem ekspozycji, zachęta do zadawania pytań i uważnego przyglądania się poszczególnym dziełom na wystawie. Pozwól sobie na powolny kontakt ze sztuką, swobodne dzielenie się własnymi obserwacjami i zaskakujące wnioski. Bez tłoku i pośpiechu, z przyjaciółmi lub nowo poznaną osobą.

W wybrane środy raz w miesiącu nasze mediatorki i mediatorzy, gotowi do dyskusji i odpowiedzi na pytania, będą czekać na Was przy wybranych przez siebie pracach. W trakcie spotkań uważnie przyglądniemy się wybranym dziełom, zbadamy jakie budzą w nas odczucia i emocje, by w przyszłości zwiedzać przestrzeń muzealną świadomie, odważnie i z otwartym umysłem.


Jan Kozub opowie o pracy Death Valley, 52 °C prezentowanej na wystawie Blask Kamy Sokolnickiej (poziom 0)

Zastanówmy się wspólnie, jaką temperaturę ma Blask? Kiedy wystawa staje się opowieścią? Dlaczego wracamy do Doliny Śmierci?

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy opowie o pracy Plaga prezentowanej na wystawie Cursed Puck Verkade (poziom 3)

Jaki wpływ na nasze życie ma kryzys klimatyczny? Czego doświadczamy w związku z aktualną kondycją środowiska? Bogactwo symboli i kontekstów, a także wnikliwy ogląd rzeczywistości to cechy charakterystyczne dla dzieł Puck Verkade. Spójrzmy oczami artystki na wspomniane problemy!

Anna Krukowska opowie o pracy Autoportret narożny Krzysztofa Wodiczki z Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Współczesnego Wrocław prezentowanej na wystawie Prywatne mitologie. Urodziny Marty (poziom 4)

Artysta w swojej pracy krytykuje sztukę wycofującą się ze sfery publicznej i unikającą kontaktu z rzeczywistością. W trakcie spotkania zastanowimy się m.in. nad tym, czym jest sztuka zaangażowana społecznie i na czym polega rola artysty?

Jagoda Forycka opowie o pracy Bez tytułu Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego prezentowanej na wystawie z kolekcji Co po / Po co. Dzieła z kolekcji DTZSP (poziom 5).

Co reprezentują i jakie było przeznaczenie budowli przedstawionych na gwaszach Klimczaka-Dobrzanieckiego? W jaki sposób nawiązują one do myśli przewodniej wystawy – co po nas zostanie?


Jagoda Forycka – absolwentka historii i historii sztuki na Uniwersytecie w Aberdeen, stażystka w MWW. Interesuje się historią społeczną i kulturową, w szczególności XIX wieku – życiem codziennym, zwyczajami i rozrywkami tego okresu, głównie pod względem dychotomii relacji i standardów odnośnie do klas społecznych i płci.

Jan Kozub – studiował prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, organizator Akademii Dokumentalnej w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Publikował m.in. w magazynie eleWator i na portalu kulturaonline.pl. Fan SSC Napoli, The Beatles i Jima Jarmuscha.

Anna Krukowska – specjalistka ds. edukacji i kultury MWW, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, współorganizuje wykłady, debaty, oprowadzania, koncerty oraz działania włączające publiczność. W swoich działaniach jest zorientowana na tworzenie relacji.

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy – specjalistka ds. edukacji i kultury MWW, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz sztuki i wzornictwa ceramiki na ASP we Wrocławiu. Producentka i koordynatorka wydarzeń kulturalnych.


Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa programu: Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego