Odbiór pogłębiony to rozgrzewka przed samodzielnym zwiedzaniem ekspozycji, zachęta do zadawania pytań i uważnego przyglądania się poszczególnym dziełom na wystawie. Pozwól sobie na powolny kontakt ze sztuką, swobodne dzielenie się własnymi obserwacjami i zaskakujące wnioski. Bez tłoku i pośpiechu, z przyjaciółmi lub nowo poznaną osobą.

W wybrane środy raz w miesiącu nasze mediatorki i mediatorzy, gotowi do dyskusji i odpowiedzi na pytania, będą czekać na Was przy swoich ulubionych pracach artystów i artystek. W trakcie spotkań uważnie przyglądniemy się tym dziełom, zbadamy jakie budzą w nas odczucia i emocje, by w przyszłości zwiedzać przestrzeń muzealną świadomie, odważnie i z otwartym umysłem.

Marcowy Odbiór pogłębiony poświęcony będzie pracom z wystawy Prywatne mitologie. Urodziny Marty (prezentującej dzieła z międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej MWW), którą po dwuletniej odsłonie pożegnamy już z początkiem kwietnia.


Hanna Ciągło opowie o pracy Skin Doll #2 Anety Grzeszykowskiej.

Anna Krukowska opowie o pracy Czarny kwadrat na Placu Czerwonym grupy IRWIN.

Piotr Lisowski opowie o pracy Future days Agnieszki Polskiej.

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy opowie o pracy Na ogniu i betonie Anny Kutery.


Hanna Ciągło – studentka III roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się śpiewem, sztuką oraz organizacją wydarzeń kulturalnych.

Anna Krukowska – specjalistka ds. edukacji i kultury MWW, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, (współ)organizuje wykłady, debaty, oprowadzania, koncerty oraz działania włączające publiczność. W swoich działaniach jest zorientowana na tworzenie relacji.

Piotr Lisowski – kurator wystaw MWW. Historyk i kurator sztuki, pomysłodawca wystawy Prywatne mitologie. Urodziny Marty.

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy – specjalistka ds. edukacji i kultury MWW, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz sztuki i wzornictwa ceramiki na ASP we Wrocławiu. Producentka i koordynatorka wydarzeń kulturalnych.


Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa programu: Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego