Odbiór pogłębiony to rozgrzewka przed samodzielnym zwiedzaniem ekspozycji, zachęta do zadawania pytań i uważnego przyglądania się poszczególnym dziełom na wystawie. W wybranych dniach mediatorki i mediatorzy, gotowi do dyskusji i odpowiedzi na pytania – będą czekać na Was w przestrzeni wystaw czasowych MWW.

Po owocnych spotkaniach na wystawie Szczurołap uwagę kierujemy na parter MWW, gdzie trwa wystawa Piotra Bujaka Red is Bad.

Projekt Piotra Bujaka jest związany z aktualnym pobytem artystyczno-badawczym artysty w Japonii. Działanie artysty ma charakter komparatystyczny. Polska przenika się z Japonią na różnych poziomach, począwszy od elementarnych spostrzeżeń dotyczących barw narodowych, poprzez bliższe i dalsze analogie kulturowe, polityczne bądź ekonomiczne, a skończywszy na osobistych koincydencjach. Interwencje artystyczne Bujaka wynikają jednak przede wszystkim z obserwacji życia, manifestowanego w przestrzeni publicznej i medialnej. Tutaj zwłaszcza użyteczne okazuje się zjawisko trollingu, po które artysta chętnie sięga w swojej strategii twórczej.

Zarówno w pracy Piotra Bujaka Wizyta jak również w Red is Bad, o których opowiedzą nasi mediatorzy i mediatorki, artystaw bezczelny sposób wykorzystuje medium Internetu.
W jaki sposób? Co chce przez to osiągnąć? Czy jego działanie może być skuteczne?

Zapraszamy do dyskusji i wspólnego zwiedzania wystawy (więcej informacji >>>).
 
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
— 6.08 (poniedziałek), godz. 10.00–18.00
Arkadiusz Lisowski opowie o pracy Red is Bad, 2018
 
— 16.08 (czwartek), godz. 12.00–20.00
Karolina Ziemka opowie o pracy Wizyta, 2017
 
 
MEDIATORKI I MEDIATORZY
 
Arkadiusz Lisowski – student historii sztuki na Uniwersytecie w Manchestrze. Interesuje się teorią sztuki i estetyką, szczególnie filozofią Georga Hegla i Immanuela Kanta. W sztuce współczesnej skupia się na relacji między subiektywnym a obiektywnym rozumieniu prawdy, piękna i idei. Z MWW związany w ramach wakacyjnego stażu.

Karolina Ziemka – absolwentka bohemistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, studiuje antropologię literatury, teatru i filmu w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Interesuje się czeskim undergroundem literackim i najnowszą literaturą czeską. Od ponad trzech lat jest opiekunką ekspozycji w MWW.