Odbiór pogłębiony to rozgrzewka przed samodzielnym zwiedzaniem ekspozycji, zachęta do zadawania pytań i uważnego przyglądania się poszczególnym dziełom na wystawie. W wybranych dniach mediatorki i mediatorzy, gotowi do dyskusji i odpowiedzi na pytania, będą czekać na Was w przestrzeni wystaw czasowych MWW.

Nadchodzące spotkania odbędą się na wystawie Nietota. Pokaz obejmuje realizacje malarskie, wideo, obiekty i instalacje dwunastu twórców, odnoszących się do relacji sztuki i niewyrażalnego oraz związków praktyk artystycznych z magicznymi. Prześladowanie osób aspołecznych czy estetyzacja przemocy to kolejne wątki, które z pewnością zostaną poruszone podczas rozmów z mediatorami.

Zapraszamy do dyskusji i wspólnego zwiedzania wystawy!

 
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
— 31.08 (piątek), godz. 12.00–20.00
Anna Kliś opowie o pracy Laury Paweli Celebration
 
— 3.09 (poniedziałek), godz. 10.00–18.00
Arkadiusz Lisowski opowie o wybranej pracy Alex Urban
 
— 10.09 (poniedziałek), godz. 10.00–18.00
Wojtek Skibicki opowie o pracy Roberta Kuśmirowskiego Eufonia
 
 
MEDIATORKI I MEDIATORZY
 
Anna Kliś – studentka I roku historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kuratorstwa i teorii sztuki na Uniwersytecie Artystycznym. Interesują ją sztuka awangardowa, współczesna sztuka społecznie zaangażowana, nowa muzeologia i psychologiczna percepcja dzieł sztuki. Z MWW związana w ramach praktyk studenckich.

Arkadiusz Lisowski – student historii sztuki na Uniwersytecie w Manchestrze. Interesuje się teorią sztuki i estetyką, szczególnie filozofią Georga Hegla i Immanuela Kanta. W sztuce współczesnej skupia się na relacji między subiektywnym a obiektywnym rozumieniu prawdy, piękna i idei. Z MWW związany w ramach wakacyjnego stażu.

Wojtek Skibicki – absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz student mediacji sztuki na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przygotowuje dyplom w Pracowni Fotografii Intermedialnej oraz w Pracowni Słowa i Obrazu. Interesuje się sztuką współczesną, a w szczególności fotografią dokumentalną i projektami społecznymi. W swoich działaniach koncentruje się na duchowości, wykluczeniu oraz filozofii dialogu. Od dwóch lat jest opiekunem ekspozycji w MWW.