Link do publikacji w pliku pdf.

Plener Ziemia Zgorzelecka odbył się w 1970 roku, w pobliżu kopalni węgla brunatnego w Opolnie-Zdroju na Dolnym Śląsku. Był pierwszym plenerem artystycznym w Polsce i prawdopodobnie na świecie, w którego tytule pojawiło się hasło ochrona środowiska. Uczestnicy Pleneru zwracali uwagę na niepokojącą sytuację ekologiczną i zastanawiali się m.in., czy możliwa jest zmiana modelu współczesnej cywilizacji oraz jaką rolę w tym procesie mogą odegrać nauka i sztuka. Rozbuchany rozwój przemysłu i technologii, nadprodukcja przyniosły ze sobą wiele niekorzystnych zmian, dziś znamy ich konsekwencje.

Odkrywki. Kropla wiedzy o Plenerze Ziemia Zgorzelecka 1971–2021 to broszura edukacyjna przygotowana, aby przypomnieć wciąż bardzo słabo znane wydarzenie i zastanowić się, jak dziś możemy z niego czerpać. Materiał, który oddajemy w wasze ręce, jest częścią programu, który z okazji 50. rocznicy Pleneru przygotowały Muzeum Współczesne Wrocław oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Sercem działań są rezydencje studentek ASP w Opolnie-Zdroju (link do informacji o rezydencjach). Artystki będą mieszkać w Opolnie-Zdroju przez trzy tygodnie, poznając okolicę i realizując we współpracy z mieszkańcami autorskie projekty. Cały program, podobnie jak historyczny już Plener Ziemia Zgorzelecka, jest efektem współpracy różnych osób i podmiotów – naukowców, artystek, instytucji.

W broszurze znajdziecie postulaty Pleneru Ziemia Zgorzelecka 1971, informacje o dziełach i sylwetkach artystów i artystek biorących w nim udział oraz fragmenty ich autorskich wypowiedzi, poznacie kontekst wyjątkowego miejsca, jakim jest okolica Opolna-Zdroju, i zobaczycie mało znane materiały wizualne.


Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa programu: Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego