Psychoterapeuta Donald Winnicott uważał, że sztuka wydarza się w obrębie przestrzeni, którą nazwał przestrzenią przejściową. Jest to obszar, w którym rzeczywistość oraz fantazja oddziałują wzajemnie na siebie. Każdy akt percepcji w pewnym sensie jest aktem twórczym w obszarze przejściowym – odkrywając coś, jednocześnie to tworzymy. Rozpoznanie Winnicotta wydaje się bliskie idei wystawy Prywatne mitologie. Urodziny Marty, która bada m.in. potencjał przenikania się sztuki i rzeczywistości. Teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński proces rozwoju sztuki porównywał do nieustannie poszerzającej się struktury. W latach 60. XX w. model ten zaczął się rozszerzać niezwykle intensywnie, aż w końcu eksplodował, by doprowadzić do utożsamienia się sztuki z rzeczywistością.

Osobiste narracje to cykl spotkań psychoanalitycznych poświęconych wybranym pracom prezentowanym na wystawie Prywatne mitologie. Urodziny Marty. Wraz z psychoterapeutami i psychoterapeutkami z Oddziału Dolnośląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej odkrywamy potencjał sztuki, który umożliwi nam poszukiwanie własnych znaczeń i sensów w odniesieniu m.in. do aktualnego kontekstu społeczno-politycznego.

Cykl rozpoczniemy od rozmowy o instalacji fotograficznej Anny Kutery z 1977 roku zatytułowanej Na ogniu i betonie. Pierwsze spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. Chcemy zaprosić Państwa do dzielenia się własnymi przemyśleniami oraz emocjami, jakie wywołuje w Was sztuka. Warsztat oraz rozmowę z artystką poprowadzi Jacek Mądry – certyfikowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
 
 
Działanie jest częścią programu Otwarta kolekcja.
 
 
Wystawę Prywatne mitologie. Urodziny Marty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupy prac dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.
http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg