Podczas warsztatów skupimy się na słowach wokół przeżycia estetycznego. Zaproszoną gościnią będzie Maria Marszałek, specjalistka Gabinetu Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza, która wraz z Joanną Sekułą opracowała koncepcję warsztatu.

W trakcie spotkania skupimy się na znaczeniu słów, posługiwaniu się metaforą oraz umiejętnością nazywania swoich wrażeń w obcowaniu z dziełem sztuki. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć obiekt z kolekcji MWW  „Les Avatars # 18” Cédrica Teisseire’a.

Podczas działania manualnego postaramy się doświadczyć podobnego artyście procesu twórczego.

Maria Marszałek – absolwentka historii sztuki i psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Laureatka stypendium „European Museum of the Year Award” dla młodych pracowników muzeów, autorka artykułów o związkach poezji i sztuk wizualnych publikowanych m.in. w „Kontekstach Kultury”, „Formacie”, „Rocznikach Humanistycznych”. Pracuje w Gabinetach Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza. Kuratorka wystawy stałej „Pan Tadeusz Różewicz”. Współpracowała przy projektach edukacyjnych m.in. z Fundacją Grey House Szara Kamienica, Muzeum Współczesnym Wrocław, Millennium Docs Gravity, Fundacją Art Transparent, Towarzystwem Aktywnej Komunikacji. W latach 2017-2020 prowadziła zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Mediacja sztuki, w latach 2014-2022 na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunkach Filologia polska i Antropologia literatury, teatru i filmu.

Joanna Sekuła jest absolwentką wrocławskiej ASP (Wydział Ceramiki i Szkła), Akademii Pedagogicznej im. J. Długosza w Częstochowie oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Arteterapia). Na co dzień prowadzi pracownię ceramiki w MDK „Śródmieście” we Wrocławiu. oraz warsztaty w Muzeum Współczesnym Wrocław. Pracę dydaktyczną opiera na twórczej zabawie ze sztuką, kształtując wrażliwość i rozwijając pasję dzieci i młodzieży. W pracy artystycznej eksperymentuje z materią ceramiczną. Tworzy obiekty estetyczne, inspirowane wielowymiarowością i niejednoznacznością rzeczywistości. Zafascynowana twórczością dziecka, jogą i magicznym realizmem. Uczestniczka wielu konkursów, wystaw i wydarzeń artystycznych.

Na warsztat obowiązują zapisy:

mww.zapisy@gmail.com

tel. 71 3564253

uwaga: limit miejsc wyczerpany

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego