W środę,  9 listopada o godz. 17:00 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie Elżbiety Łubowicz po wystawie STANISŁAW DRÓŻDŻ (1939-2009) ŚWIATEKST. Pojęciokształty. Poezja konkretna.

Pierwsza prezentacja dzieł Stanisława Dróżdża odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Artysta wyraźnie wskazał swoje usytuowanie jako twórcy. „Pojęciokształty” przyciągnęły tłumy, ale też wzbudziły niemałe kontrowersje. Czy to jeszcze poezja, czy już znak plastyczny? Dyskusje na ten temat nie cichły nawet, gdy Dróżdż stał się ikoną kierunku, docenionym w Polsce i zagranicą. Zawsze podkreślał, że czuje się poetą, a inspiracje dotyczące formy czerpie z matematyki (wykorzystując min. układ współrzędnych kartezjańskich), a nie z dyscyplin artystycznych. Łącząc symboliczne kształty ze słowem, poszukiwał prawdy, która jego zdaniem zatracała się w przewrotności i umowności całych zdań. W ten sposób podejmował wyzwanie redefiniujące klasycznie rozumianą poezję.

Elżbieta Łubowicz – niezależny kurator wystaw artystycznych, krytyk sztuki, redaktor i wykładowca akademicki. Główne obszary zainteresowań to fotografia oraz pogranicza sztuk wizualnych. Przygotowała m.in. pierwszą monograficzną wystawę i książkę poświęconą twórczości poety-konkretysty Stanisława Dróżdża w 2009 roku. Jako krytyk sztuki współpracuje z Pismem Artystycznym „Format”, oraz „Kwartalnikiem Fotografia”, a do czasu zamknięcia w 2020 roku współpracowała z Pismem Naukowo-Artystycznym „Dyskurs” oraz z wydawanym w Bratysławie pismem „Imago”. Wykłada historię fotografii w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Na oprowadzanie obowiązują zapisy:

mww.zapisy@gmail.com

tel. 71 3564253