Zapraszamy nauczycieli klas młodszych oraz ich uczniów do udziału w projekcie szkoleniowo- warsztatowym. Od października do grudnia 2016 roku poprowadzimy trzy spotkania warsztatowe przygotowane przez artystów, kuratorów edukacji, wykładowców ASP oraz psychologów, adresowane do 20-osobowej grupy nauczycieli z wrocławskich szkół podstawowych i przedszkoli. Realizując nasz pomysł na miękką i konstruktywną współpracę, zdefiniujemy nową jakość przestrzeni dla edukacji
i kultury, w której chcielibyśmy współdziałać.

Spotkania mają charakter praktyczny, a proponowane rozwiązania będą dotyczyły konkretnych placówek uczestniczących w projekcie. W ramach programu odbędzie się cykl wielkoformatowych warsztatów dla dzieci (z grupami/klasami uczestników szkolenia).
Do współpracy zapraszamy nauczycieli dzieci młodszych (z etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego).

Udział w projekcie jest bezpłatny (uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia). Czekamy na zgłoszenia do 17 października: przestrzen@muzeumwspolczesne.pl. Dodatkowych informacji udzielają: Katarzyna Bury tel. 505 200 997, Magdalena Skowrońska tel. 71 356 42 53.

Proponowany grafik spotkań:

Edycja jesień 2016
Przestrzeń edukacji = Przestrzeń kultury

>> 19 października 2016, godz. 15.30
Muzeum Współczesne Wrocław

>> 9 listopada 2016, godz. 15.30
Akademia Sztuk Pięknych

>> 7 grudnia 2016, godz. 15.30
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

>> 14 grudnia 2016, godz. 16.00
spotkanie konferencyjne podsumowujące projekt

* terminy spotkań dla nauczycieli mogą ulec zmianie
**terminy warsztatów dla dzieci będą uzgodnione z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie