Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji „Rozrusznika bez barier”. Dla grup, które uczestniczyły w cyklu wiosennym, poświęconym zagadnieniom dźwięku, będzie to okazja, aby kontynuować przygodę ze sztuką współczesną, a dla nowych odbiorców może być jej początkiem. Warsztaty mają charakter poznawczy, terapeutyczny i są przeżyciem estetycznym.

Naszą ofertę kierujemy do klas integracyjnych, uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ośrodków terapeutycznych – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Proponujemy trzy tematy jako cykl powiązanych spotkań lub jeden wybrany temat, który Państwa zainteresuje.
W jesiennej edycji zajęć zajmiemy się obszarami kinetyki.

1. Sztuka kinetyczna. Ruch rzeczywisty i ruch pozorny

Warsztaty poświęcimy na zapoznanie się z przykładami dzieł kinetycznych. Zastanowimy się, w jaki sposób można wprowadzić obiekt w ruch, aby zaprezentować go na wystawie. Zagadnienie kinetyki poszerzymy o prezentację prac z dziedziny op-artu (optical art), która korzysta z mechanizmów percepcji wzrokowej i wywołuje wrażenie pozornego poruszania się obiektów. Odpowiemy sobie także na pytania: Czy bezruch jest możliwy? (podobnie jak w cyklu wiosennym zastanawialiśmy się nad istnieniem ciszy). W jaki sposób odbieramy świat: statycznie czy dynamicznie? Czy byłoby możliwe oglądanie klasycznych dzieł sztuki w sposób kinetyczny, kiedy to sam obiekt byłby w ruchu lub my, czyli odbiorcy, poruszalibyśmy się? W odpowiedzi na te i inne pytania pomogą nam ćwiczenia warsztatowe.

2. „Pikseloza”. Instalacja interaktywna. Patrycja Mastej (wystawa od 28.10.2016).

Interaktywność różnych działań artystycznych jest szczególnie związana z ruchem. Po zapoznaniu się z przykładami tego typu dzieł/obiektów/instalacji, rozpoczniemy naszą wspólną aktywność w przestrzeni Samoobsługowego Muzeum, w której z małych elementów obrazu – pikseli – stworzymy własne wielkoformatowe dzieło.

3. Kinetyka w działaniu

Spotkanie poświęcimy tym szczególnym dziełom, które wykorzystują ruch, jako jeden z kluczowych środków wyrazu. Podczas warsztatów obserwować będziemy zjawisko kinetyczności w sztuce na przykładzie konkretnych obiektów eksponowanych w MWW. Zobaczymy, że ruch, podobnie jak forma czy kolor, może być jednym ze środków ekspresji artystycznej. Stworzymy także prace, które w zależności od sposobu prezentacji: statycznej lub dynamicznej, będą nośnikiem różnych przeżyć estetycznych.

Terminy warsztatów:
Poniedziałki g. 10.30 – 12.00
(istnieje możliwość rezerwacji innego terminu po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym)

Zapisy:
Joanna Sekuła tel. 501 466 319