Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na kolejną odsłonę warsztatów Rozrusznik bez barier. Zajęcia skierowane są do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w każdym wieku: zorganizowanych grup szkolnych oraz pacjentów ośrodków terapeutycznych.

Podczas tegorocznej edycji warsztatów weźmiemy pod lupę dzieła prezentowane na wystawach czasowych. Spotkania będą odbywać się w comiesięcznych odstępach, a każde dotyczyć będzie wybranego obiektu artystycznego. Po przeprowadzeniu dokładnej sekcji dzieła sztuki, przystąpimy do własnego działania plastycznego. Postaramy się stworzyć dzieło mimetyczne, aby przejść drogę procesu tworzenia zbliżoną do tej, którą przechodzi autor dzieła. Powstałe w ten sposób prace – kopie oryginału, przetworzone przez naszą wrażliwość i indywidualizm – zestawimy z pierwowzorem, aby przyjrzeć się relacji obydwu prac.

ARCHIWUM

#6 Podróż

Podczas drugiego warsztatu wybierzemy się w daleką podróż – do Ameryki.

Dzięki wystawie Krzyśka Orłowskiego North America obejrzymy zdjęcia miejsc, już nie tak jak kiedyś, odległego i nieosiągalnego świata.

Będziemy mieli okazję przyjrzeć się fotograficznym i literackim formom dokumentu z tej podróży. Zaobserwujemy, w jaki sposób przekaz ten koresponduje z naszą wiedzą i wyobrażeniem o Ameryce.

Mimo że nasza podróż będzie tylko mentalna, to postaramy się odtworzyć wybrane dzieła z wystawy, aby następnie skonfrontować je z oryginałami.

#5 Borderline – granice rysunku

Pierwszy warsztat dotyczyć będzie wystawy Borderline. Triennale Rysunku 2019, ekspozycji która prezentuje szerokie spektrum dziedziny towarzyszącej nam od momentu uzyskania zdolności pochwycenia narzędzia pozostawiającego ślad.

Podczas zwiedzania wystawy przyjrzymy się możliwościom jednej z najstarszych dziedzin sztuk wizualnych. Zastanowimy się, czy można narysować coś pisząc tekst, zaobserwujemy graficzne zmagania z przestrzenią. Nasze dzieła mimetyczne w stosunku do wybranego obiektu z wystawy, zestawimy z oryginałem, tworząc nową jakość ekspozycji w dokumentacji fotograficznej.

#4 (nie)agresywny chuligan

Dzięki artyście – Marcinowi Dudkowi w czerwcu wybierzemy się na stadion.

Będzie to podróż wirtualna w przestrzeń psychologii tłumu, wspomnień i doświadczeń autora, ale również uczestników Rozrusznika. Analizując wybrane obiekty na wystawie, spróbujemy odszyfrować ich ukryte znaczenie, przy jednoczesnym przeżywaniu estetycznym zaskakujących realizacji w różnych technikach plastycznych. Przyjrzymy się, w jaki sposób artysta może poruszać trudne społecznie tematy, próbując znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Podczas naszego twórczego działania postaramy się odczarować zamaskowanych chuliganów, a efekty naszej pracy zestawimy z oryginałem, który nas zainspirował.

Zakupy prac do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg

# 3 Głos kobiet

Majowy Rozrusznik bez barier będzie nietypowy pod kilkoma względami; wystawę zaprezentujemy na ekranie, a mimetyczny charakter naszego działania wobec wybranych prac tym razem wywoła zdumienie, radość, a być może oburzenie.

Spotkanie wokół obszernej w dzieła i treści wystawy Stany skupienia rozpoczniemy od prezentacji wybitnej polskiej artystki Natalii LL. Mogliśmy ostatnio wiele usłyszeć w mediach na temat jej Sztuki konsumpcyjnej. Wybrane prace spośród 50-letniego dorobku artystki prezentowane są w kontekście twórczości innych kobiet, poruszających wątki feministyczne. Skupimy się w szczególności na tematyce postrzegania i roli kobiety w społeczeństwie. Zaobserwujemy, w jaki sposób sztuka porusza ważne tematy i zastanowimy się, czy dzieło musi być efektowne, aby wzbudzać emocje.

Zakupy prac do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg

# 2 Geometria odręczna

Kwietniowe spotkanie poświęcimy wystawie malarstwa Ignacego Czwartosa Malarz Polski. Prezentowane w MWW dzieła zaskakują swoją wielowątkowością i dobrym rzemiosłem. Zwiedzając wystawę, poznamy inspiracje malarskie artysty, a podczas warsztatów postaramy się odtworzyć jego geometryczne fascynacje, aby następnie zaprezentować je i skonfrontować w przestrzeni wystawy z pracami malarza.

# 1 Szklane serce

Podczas marcowych warsztatów skupimy się na pracy Serce – interaktywnej rzeźbie prezentowanej na indywidualnej wystawie Beaty Stankiewicz-Szczerbik Superpozycje. Podczas zajęć porozmawiamy o dosłownym i symbolicznym znaczeniu serca. Zastanowimy się nad wyjątkowością tego organu i możliwością zapanowania nad tą niezwykłą pompą tłoczącą życiodajną krew i uczucia. Nie pominiemy także emocji i wrażeń z naszego ciała – zwrócimy uwagę na to, gdzie powstają, którędy się wydostają lub w których miejscach pozostają skłębione. W części warsztatowej zajęć stworzymy naśladujące pracę artystki dzieło w jego kolorystyce, znaczeniu i wrażeniu wizualnym, a następnie zestawimy je z oryginałem i przyjrzymy się ich wspólnej obecność w przestrzeni wystawy.