Serdecznie zachęcamy do zwiedzania wystawy prezentującej realizacje artystyczne, które powstały podczas tegorocznych warsztatów dla klas integracyjnych oraz ośrodków terapeutycznych.

Rozrusznik Bez Barier to projekt artystyczno-poznawczy dla osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas 24 spotkań w 2016 roku zajmowaliśmy się obecnością dźwięku i ruchu w sztuce. W warsztatach wzięło udział 8 placówek o różnym profilu działalności skierowanej do wyjątkowej grupy odbiorców:

Zespół Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Ostoja Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Litomska, Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne, ul. Budziszyńska)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu

SP 58 we Wrocławiu, klasa o profilu integracyjnym

Handicap – Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 7, Przedszkole Specjalne

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Wernisaż: 19 grudnia 2016 (poniedziałek) godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Współczesnego Wrocław – schron przy pl. Strzegomskim 2A.

Czas trwania wystawy: 19.12.2016 – 10.01.2017

Więcej o warsztatach: cykl wiosenny / cykl jesienny