Zapraszamy na serię spotkań, dotyczących zjawisk w sztuce współczesnej, które dopiero od niedawna znajdują swoje miejsce w oficjalnych instytucjach artystycznych. Niektóre z nich jeszcze do nich nie trafiły. Zajmują jednak ugruntowaną pozycję na polu artystycznym i pełnią ważną kulturotwórczą rolę w procesach przemian społecznych. Nasi goście przybliżą obszary kultury i sztuki, które wyrosły poza murami instytucji i wciąż się im wymykają.

Piątki, godz. 16:30

miejsce: Muzeum Współczesne Wrocław
plac Strzegomski 2a, przestrzeń Beautiful Tube

Projektowi wykładów towarzyszą otwarte konsultacje, skierowane do artystów tworzących pozainstytucjonalnie. Zapraszamy w poniedziałki w godzinach 16:00-17:45. Terminy spotkań: 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12. Miejsce: Beautiful Tube,  MWW.

Zgłoszenia: Patrycja Mastej, Alicja Grabarczyk p.mastej@muzeumwspolczesne.pl