Kliknij, żeby przejść do formularza zgłoszeniowego.

Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku przed danym warsztatem, do godz. 16.00.

Podczas warsztatu dzieci przebywają pod opieką rodziców, którzy również uczestniczą w działaniach warsztatowych.


Zapraszamy dzieci w wieku 8–12 lat wraz z rodzicami lub opiekunami do udziału w cyklu Twórcze interwencje w ramach projektu Spektrum światła. W trakcie trzyletniego programu będziemy wspólnie badać jakości kolejnych barw spektrum światła widzialnego. Każdy kolor charakteryzuje się inną częstotliwością i energią, których doświadczymy poprzez obecność w przestrzeni interaktywnej scenografii.

Zaczynamy od pomarańczowego – koloru relacji, kreatywności i ekspresji – najważniejszych jakości niezbędnych w wolnej improwizacji. W trakcie warsztatów z Mateuszem Rybickim będziemy odkrywać świat dźwięków zawartych w naszym głosie, przedmiotach codziennego użytku i prostych instrumentach. Przekonamy się, że każdy z nas ma w sobie zdolność improwizacji oraz jak ważna jest w niej wolność własnej ekspresji, przy jednoczesnej uważności na innych. Zapraszamy do wspólnej przygody obcowania z dźwiękiem i kolorem pomarańczowym!

Mateusz Rybicki jest improwizatorem związanym ze sceną muzyki improwizowanej i poszukującego jazzu, twórcą muzyki teatralnej i filmowej. Wielokrotnie miał okazję występować w Narodowym Forum Muzyki przy okazji takich wydarzeń jak Jazztopad, czy Olimpiada Teatralna. Ma w swoim dorobku dziewięć płyt, z których na szczególną uwagę zasługują nagrana razem z Joëlle Léandre i Zlatko Kaučičem płyta Beauty/Resistance oraz niedawno nagrana razem z Patrykiem Zakrockim i Zbigniewem Kozerą płyta z muzyką do poezji Andrzeja Sosnowskiego. Styl gry Mateusza Rybickiego jest charakterystyczny i unikalny, w czytelny sposób odnosi się do tradycji jazzu, czerpie też z ducha muzyki etnicznej i klasycznej. Rybicki w swojej grze poszukuje esencji i organiczności.


Warsztat jest częścią programu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Spektrum światła. Więcej informacji o projekcie Spektrum światła / Ekspozycja na kolor. Pomarańczowy, link.

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Informujemy, że podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Współczesnego Wrocław, które mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Zdjęcia będą przechowywane w wewnętrznym archiwum dokumentującym działalność MWW, mogą również zostać wykorzystane w celach promocyjnych na stronie internetowej www.muzeumwspolczesne.pl oraz w social mediach (na stronach facebook.com/muzeumwspolczesne, instagram.com/muzeum_wspolczesne i youtube.com/muzeumwspolczesne). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykonywanie zdjęć, prosimy poinformować o tym osobę prowadzącą warsztaty przed ich rozpoczęciem. Brak informacji przekazanej przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Współczesne Wrocław ze zdjęć, o których mowa powyżej.