Warsztat „Twórcze interwencje. Słowo” to teatralna przygoda w przestrzeni „Ekspozycja na kolor. Pomarańczowy”. Podczas zajęć stworzymy szkic scenariusza przedstawienia, dla którego scenografią mogłaby okazać się wystawa. Pomogą nam w tym interaktywne elementy ekspozycji i inne inspiracje zebrane w trakcie zwiedzania. Wspólnie zbadamy tajemnicze Pomarańczowe Uniwersum i zastanowimy się, kogo moglibyśmy w nim spotkać. Kim są mieszkańcy tego świata? Jacy są? O czym marzą? O tym zdecydujemy podczas warsztatów. A następnie razem z nimi wyruszymy w Pomarańczową Misję. Po co? To się jeszcze okaże!

Warsztat poprowadzi dr Katarzyna Krajewska

dr KATARZYNA KRAJEWSKA – historyczka literatury i pedagożka teatru, sekretarz literacka i kierowniczka Pracowni Pedagogiki Teatru Wrocławskiego Teatru Lalek. Redaktorka i współredaktorka wydawnictw edukacyjnych i beletrystycznych. W latach 2005 – 2015 prowadziła w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zajęcia dydaktyczne, poświęcone m.in. historii literatury i teorii dyskursu. Jako autorka koncepcji, koordynatorka i/lub prowadząca zajęcia współtworzy w WTL projekty z zakresu edukacji teatralnej i pedagogiki teatru

Na warsztat obowiązują zapisy:

mww.zapisy@gmail.com

tel. 71 3564253

Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi w wieku 6+.

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego