Cykl warsztatów z obszaru historii sztuki dla zorganizowanych grup szkolnych (kl. VII, VIII szkoły podstawowej oraz klas licealnych).

Druga edycja cyklu będzie poświęcona wystawie Prywatne mitologie. Urodziny Marty. W trakcie zajęć uczniowie będą mieli okazję zobaczyć jak do historii i tożsamości podchodzili w sztuce różni twórcy, żyjący w drugiej połowie XX wieku, jak i dzisiaj. W części warsztatowej uczestnicy poszukają związków miedzy sztuką a codziennością. Podczas warsztatu każdy będzie miał okazję samodzielnie przeanalizować wybrane dzieło sztuki, wykorzystując w tym celu wiedzę zdobytą na zajęciach, jak i własne doświadczenia.

Link do formularza zapisów >>>

Informacje ogólne:
— czas trwania pojedynczego warsztatu: 60 minut + czas samodzielnego zwiedzania 60 min.,
— warsztaty odbywają się w przestrzeni wystawy Prywatne mitologie. Urodziny Marty, w godz. 14.00–16.00, w poniedziałki i środy – po wcześniejszej rezerwacji,
— każdemu warsztatowi towarzyszy prezentacja oraz quest muzealny (karta pracy z pomocniczymi pytaniami).

grupa do 25 osób / warsztat płatny 250 zł brutto:
spotkanie obejmuje dwa jednogodzinne warsztaty dla grup do 15 osób oraz bilety wstępu na wszystkie ekspozycje muzealne (podczas każdego z warsztatów połowa grupy równolegle zwiedza samodzielnie muzeum).

grupa do 15 osób / warsztat płatny 150 zł brutto:
spotkanie obejmuje jednogodzinny warsztat oraz możliwość samodzielnego zwiedzenia wystaw po warsztacie.

Prowadzące: Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy, Anna Krukowska


Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa programu: Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego