Urodzinowa gra z nagrodami w przestrzeni MWW.

Przyjdź do kasy muzealnej. Tam odbierz kartę z 10 pytaniami. Odpowiedz na nie, zwiedzając wystawę „Stosunki pracy” . Wróć do kasy, żeby sprawdzić poprawność odpowiedzi i odbierz nagrody!
Dla wytrwałych – pocztówki, magnesy i plakaty „Dzikie pola”.

Odnajdź się w schronie!
Połącz wątki i bądź na tropie sztuki.
Rozwiąż zadania.