Odnajdywanie łączności z inteligencją ciała/ komponowanie muzyki ruchem/ oswojenie/ ukojenie/ ekspresja wytłumionych gestów i postaw – zapraszamy na warsztat ruchowy w przestrzeni interaktywnej wystawy „Uzewnętrzniacz”, podczas którego pracować będziemy jednocześnie z obrazem, dźwiękiem i ciałem.

Prowadzenie: Magdalena Skowrońska, Patrycja Mastej

Obowiązuje swobodny strój sportowy.